WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Si + Mg = Mg2Si =>
Si + 2 Mg = Mg2Si

SO3 + KOH = K2SO4 + H2O =>
SO3 + 2 KOH = K2SO4 + H2O

H2O2 = H2O + O =>
H2O2 = H2O + O

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O =>
2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O

NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 =>
2 NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

Cu2S + O2 = Cu + SO2 =>
Cu2S + O2 = 2 Cu + SO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Cu2S + O2 = Cu + SO2 =>
Cu2S + O2 = 2 Cu + SO2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

AgNO3 + HBr = AgBr + HNO3 =>
AgNO3 + HBr = AgBr + HNO3

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

Zn + AgCl = ZnCl2 + Ag =>
Zn + 2 AgCl = ZnCl2 + 2 Ag

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

S8 + O2 = SO2 =>
S8 + 8 O2 = 8 SO2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CaO(s) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq) =>
CaO(s) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq)

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O =>
2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O

NiCl2 + K2CO3 = KCl + NiCO3 =>
NiCl2 + K2CO3 = 2 KCl + NiCO3

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

Cl2 + NaI = NaCl + I2 =>
Cl2 + 2 NaI = 2 NaCl + I2

SiO2(s) + C(s) = SiC(s) + CO(g) =>
SiO2(s) + 3 C(s) = SiC(s) + 2 CO(g)

C2H4O2 + NaHCO3 = NaC2H2O2 + H2O + CO2 =>
7 C2H4O2 + 8 NaHCO3 = 8 NaC2H2O2 + 10 H2O + 6 CO2

H2SO3 + Sb(OH)5 = Sb2(SO3)5 + H2O =>
5 H2SO3 + 2 Sb(OH)5 = Sb2(SO3)5 + 10 H2O

NH2COH2N + H2O + H = NH4 + CO2 =>
NH2COH2N + H2O + 2 H = 2 NH4 + CO2

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

Cu(OH)2 + H4P2O7 = Cu2P2O7 + H2O =>
2 Cu(OH)2 + H4P2O7 = Cu2P2O7 + 4 H2O

((NH4)3PO4) = H3PO4 + NH3 =>
((NH4)3PO4) = H3PO4 + 3 NH3

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

C2H4O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2 =>
C2H4O2 + NaHCO3 = NaC2H3O2 + H2O + CO2

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

Fe3O4 + HBr = FeBr2 + FeBr3 + H2O =>
Fe3O4 + 8 HBr = FeBr2 + 2 FeBr3 + 4 H2O

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

SiO2(s) + C(s) = SiC(s) + CO(g) =>
SiO2(s) + 3 C(s) = SiC(s) + 2 CO(g)

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

N2O5 = N2O4 + O2 =>
2 N2O5 = 2 N2O4 + O2

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

KNO3 = KNO2 + O2 =>
2 KNO3 = 2 KNO2 + O2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

NH4NO2 = N2 + H2O =>
NH4NO2 = N2 + 2 H2O

BACO3(s) = BAO(s) + CO2(g) =>
BACO3(s) = BAO(s) + CO2(g)

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

NH3 + Na2CrO4 + NaCl + H2O = NaNO3 + CrCl3 + NaOH =>
3 NH3 + 8 Na2CrO4 + 24 NaCl + 14 H2O = 3 NaNO3 + 8 CrCl3 + 37 NaOH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi