WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Sb2S3 + HNO3 = Sb2O5 + NO2 + S + H2O =>
Sb2S3 + 10 HNO3 = Sb2O5 + 10 NO2 + 3 S + 5 H2O

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

Fe + AgNO3 = Fe(NO3)2 + Ag =>
Fe + 2 AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2 Ag

KMnO4 + MnSO4 + KOH = K2SO4 + MnO2 + H2O =>
2 KMnO4 + 3 MnSO4 + 4 KOH = 3 K2SO4 + 5 MnO2 + 2 H2O

Hg(NO3)2(s) = HgO(s) + NO2(g) + O2(g) =>
2 Hg(NO3)2(s) = 2 HgO(s) + 4 NO2(g) + O2(g)

Mg + H2O = Mg(OH)2 + H2 =>
Mg + 2 H2O = Mg(OH)2 + H2

K3PO4 + Zn = ZnPO4 + K =>
K3PO4 + Zn = ZnPO4 + 3 K

Sn + HNO3 = Sn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O =>
4 Sn + 10 HNO3 = 4 Sn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

NH3 + KMnO4 + KOH = KNO3 + K2MnO4 + H2O =>
NH3 + 8 KMnO4 + 9 KOH = KNO3 + 8 K2MnO4 + 6 H2O

Al(OH)3 + HNO3 = Al(NO3)3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HNO3 = Al(NO3)3 + 3 H2O

NaHCO3 + H3C6H5O7 = Na3C6H5O7 + H2O + CO2 =>
3 NaHCO3 + H3C6H5O7 = Na3C6H5O7 + 3 H2O + 3 CO2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Fe3O4 + CO = FeO + CO2 =>
Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2

Fe + HCl = FeCl2 + H2 =>
Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

MnO2 + PbO2 = Pb + MnO4 =>
MnO2 + PbO2 = Pb + MnO4

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

KI + H2SO4 + KMnO4 = H2O + I + K2SO4 + MnSO4 =>
5 KI + 4 H2SO4 + KMnO4 = 4 H2O + 5 I + 3 K2SO4 + MnSO4

Al(NO3)3 + Zn = Zn(NO3) + Al =>
Al(NO3)3 + 3 Zn = 3 Zn(NO3) + Al

HBr + NaOH = NaBr + H2O =>
HBr + NaOH = NaBr + H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Ca3(PO4) + SiO2 + C = CaSiO3 + P4 + CO =>
4 Ca3(PO4) + 12 SiO2 + 4 C = 12 CaSiO3 + P4 + 4 CO

FeO + CO = Fe + CO2 =>
FeO + CO = Fe + CO2

(CH3(CH2)4CH3) + O2 = CO2 + H2O =>
2 (CH3(CH2)4CH3) + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

C10H12O2 + H2O = CO2 + H =>
C10H12O2 + 18 H2O = 10 CO2 + 48 H

Na2CO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + CO2 + H2O

SH3 + O2 = S3 + H2O =>
12 SH3 + 9 O2 = 4 S3 + 18 H2O

C10H12O2 + H2O = CO2 + H =>
C10H12O2 + 18 H2O = 10 CO2 + 48 H

CaO + SO2 + O2 = CaSO4 =>
2 CaO + 2 SO2 + O2 = 2 CaSO4

C10H12O2 + H2O = CO2 + H =>
C10H12O2 + 18 H2O = 10 CO2 + 48 H

Al + Fe2O3 = Al2O3 + Fe =>
2 Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2 Fe

H2O + CH4 = CO2 + H2 =>
2 H2O + CH4 = CO2 + 4 H2

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O + I2 =>
K2Cr2O7 + 6 KI + 7 H2SO4 = 4 K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7 H2O + 3 I2

C4H10 + O = CO2 + H2O =>
C4H10 + 13 O = 4 CO2 + 5 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

CH4 + NH3 = H2 + C2N2 =>
2 CH4 + 2 NH3 = 7 H2 + C2N2

HI + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + I2 + K2SO4 + H2O =>
10 HI + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 I2 + K2SO4 + 8 H2O

PBr3 + H2O = HBr + H3PO3 =>
PBr3 + 3 H2O = 3 HBr + H3PO3

SO3 + KOH = K2SO4 + H2O =>
SO3 + 2 KOH = K2SO4 + H2O

H2O + CO2 = C6H12O6 + O2 =>
6 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

Fe + CO2 = Fe2O3 + CO =>
2 Fe + 3 CO2 = Fe2O3 + 3 CO

CaO + C = CaC2 + CO =>
CaO + 3 C = CaC2 + CO

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + HCl =>
H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2 HCl

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + HCl =>
H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2 HCl

NaHCO3 + HC2H3O2 = NaC2H3O2 + H2O + CO2 =>
NaHCO3 + HC2H3O2 = NaC2H3O2 + H2O + CO2

CuSO4 + NH3 + H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2 =>
CuSO4 + 6 NH3 + 2 H2O = (NH4)2SO4 + Cu(NH3)4(OH)2

L2 + NAOH = NAL + NALO3 + H2O =>
3 L2 + 6 NAOH = 5 NAL + NALO3 + 3 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?



WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi