Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 07/04/22

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Fe + HCl = FeCl3 + H2 =>
2 Fe + 6 HCl = 2 FeCl3 + 3 H2

Sb + HCl + KI + CsCl = Cs2SbI5 + H2 + KCl =>
2 Sb + 6 HCl + 10 KI + 4 CsCl = 2 Cs2SbI5 + 3 H2 + 10 KCl

H2O + N2O3 = HNO2 =>
H2O + N2O3 = 2 HNO2

Ag + H2S + O2 = Ag2S + H2O =>
4 Ag + 2 H2S + O2 = 2 Ag2S + 2 H2O

Sb + HCl + KI + CsCl = Cs2SbI5 + H2 + KCl =>
2 Sb + 6 HCl + 10 KI + 4 CsCl = 2 Cs2SbI5 + 3 H2 + 10 KCl

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

H2SO4 + NaHCO3 = Na2SO4 + CO2 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaHCO3 = Na2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

CaO + HCl = CaCl2 + H2O =>
CaO + 2 HCl = CaCl2 + H2O

Be2C + H2O = Be(OH)2 + CH4 =>
Be2C + 4 H2O = 2 Be(OH)2 + CH4

Pb(NO3)2(aq) + NH4Cl(aq) = PbCl2(s) + NH4NO3(aq) =>
Pb(NO3)2(aq) + 2 NH4Cl(aq) = PbCl2(s) + 2 NH4NO3(aq)

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

K2Cr2O7 + NH4Cl + HCl = KNO3 + KCl + CrCl3 + H2O =>
4 K2Cr2O7 + 3 NH4Cl + 26 HCl = 3 KNO3 + 5 KCl + 8 CrCl3 + 19 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

H2SO3 + NaOH = Na2SO3 + H2O =>
H2SO3 + 2 NaOH = Na2SO3 + 2 H2O

C2H5OH + O2 = CO2 + H2O =>
C2H5OH + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + CO + P =>
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 CaSiO3 + 5 CO + 2 P

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

H2O = H2 + O2 =>
2 H2O = 2 H2 + O2

HC3H5O3 + NaOH = NaC3H5O3 + H2O =>
HC3H5O3 + NaOH = NaC3H5O3 + H2O

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

H2O2 + CrCl3 + KOH = K2CrO4 + KCl + H2O =>
3 H2O2 + 2 CrCl3 + 10 KOH = 2 K2CrO4 + 6 KCl + 8 H2O

N + H2 = NH3 =>
2 N + 3 H2 = 2 NH3

NaOCl + NaHSO3 = Na2SO4 + Cl2 + NaCl + H2O =>
3 NaOCl + 2 NaHSO3 = 2 Na2SO4 + Cl2 + NaCl + H2O

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

CO2 + (NH4)2CO3 + Zn2(SiO4) = ZnCO3 + (NH4)2SiO3 =>
CO2 + (NH4)2CO3 + Zn2(SiO4) = 2 ZnCO3 + (NH4)2SiO3

CaC2 + H2O = C2H2 + Ca(OH)2 =>
CaC2 + 2 H2O = C2H2 + Ca(OH)2

Zn + SiO4 = Zn2SiO4 =>
2 Zn + SiO4 = Zn2SiO4

C4H9OH + O2 = CO2 + H2O =>
C4H9OH + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

C4H9OH + O2 = CO2 + H2O =>
C4H9OH + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

(NH4)2CO3 + ZnO = ZnCO3 + (NH4)2O =>
(NH4)2CO3 + ZnO = ZnCO3 + (NH4)2O

Zn + O = ZnO =>
Zn + O = ZnO

Sn + HCl = SnCl2 + H2 =>
Sn + 2 HCl = SnCl2 + H2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Ni + HCl = NiCl2 + H2 =>
Ni + 2 HCl = NiCl2 + H2

Cu + HCl = CuCl2 + H2 =>
Cu + 2 HCl = CuCl2 + H2

C3H5N3O9 = CO2 + H2O + N2 + O2 =>
4 C3H5N3O9 = 12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2

Pb + HCl = PbCl2 + H2 =>
Pb + 2 HCl = PbCl2 + H2

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

Fe + HCl = FeCl2 + H2 =>
Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2

K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + I2 + H2O =>
K2Cr2O7 + 6 KI + 7 H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 + 3 I2 + 7 H2O

Ca + Cl2 = CaCl2 =>
Ca + Cl2 = CaCl2

Fe + PdSO4 = Pd + Fe2(SO4)3 =>
2 Fe + 3 PdSO4 = 3 Pd + Fe2(SO4)3

C7H16 + O2 = CO2 + H2O =>
C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

Fe + PdSO4 = Pd + Fe2(SO4)3 =>
2 Fe + 3 PdSO4 = 3 Pd + Fe2(SO4)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/27/22
Equations balanced on 06/04/22
Equations balanced on 07/04/21
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?