Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 08/19/22

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
KClO3 + H2SO4 = KHSO4 + HClO4 + ClO2 + H2O =>
3 KClO3 + 3 H2SO4 = 3 KHSO4 + HClO4 + 2 ClO2 + H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO2 =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

PbO + HNO3 = Pb(NO3)2 + H2O =>
PbO + 2 HNO3 = Pb(NO3)2 + H2O

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

H3PO4 + HCl = PCl5 + H2O =>
H3PO4 + 5 HCl = PCl5 + 4 H2O

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

CaCl2 + AgNO3 = AgCl + Ca(NO3)2 =>
CaCl2 + 2 AgNO3 = 2 AgCl + Ca(NO3)2

H2 + Br2 = HBr =>
H2 + Br2 = 2 HBr

HClO4 + NaOH = NaClO4 + H2O =>
HClO4 + NaOH = NaClO4 + H2O

CaCl2 + AgNO3 = AgCl + Ca(NO3)2 =>
CaCl2 + 2 AgNO3 = 2 AgCl + Ca(NO3)2

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

Ca(OH)2 + (NH4)2SO4 = CaSO4 + NH3 + H2O =>
Ca(OH)2 + (NH4)2SO4 = CaSO4 + 2 NH3 + 2 H2O

HgO = Hg + O2 =>
2 HgO = 2 Hg + O2

AlO3H3 + H2SO4 = Al2S3O12 + H2O =>
2 AlO3H3 + 3 H2SO4 = Al2S3O12 + 6 H2O

KClO3 + H2SO4 = KHSO4 + HClO4 + ClO2 + H2O =>
3 KClO3 + 3 H2SO4 = 3 KHSO4 + HClO4 + 2 ClO2 + H2O

NaHCO3 = NaOH + CO2 =>
NaHCO3 = NaOH + CO2

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

HNO3 = NO2 + H2O + O2 =>
4 HNO3 = 4 NO2 + 2 H2O + O2

As2S3 + FeCl3 = Fe2S3 + AsCl3 =>
As2S3 + 2 FeCl3 = Fe2S3 + 2 AsCl3

KClO3 + H2SO4 = KHSO4 + HClO4 + ClO2 + H2O =>
3 KClO3 + 3 H2SO4 = 3 KHSO4 + HClO4 + 2 ClO2 + H2O

AgNO3 + BaCl2 = AgCl + Ba(NO3)2 =>
2 AgNO3 + BaCl2 = 2 AgCl + Ba(NO3)2

Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + KNO3 =>
Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + 2 KNO3

NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O =>
2 NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O

Pb3O4 + HNO3 = Pb(NO3)2 + PbO2 + H2O =>
Pb3O4 + 4 HNO3 = 2 Pb(NO3)2 + PbO2 + 2 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C6H12O6 = C2H5OH + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

NaBr + H2SO4 + MnO2 = Br2 + MnSO4 + H2O + Na2SO4 =>
2 NaBr + 2 H2SO4 + MnO2 = Br2 + MnSO4 + 2 H2O + Na2SO4

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2 =>
2 Fe + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 H2

Ag2S = Ag + S8 =>
8 Ag2S = 16 Ag + S8

N2H4 + KBrO3 = N2 + KBr + H2O =>
3 N2H4 + 2 KBrO3 = 3 N2 + 2 KBr + 6 H2O

H2S + SO2 = S + H2O =>
2 H2S + SO2 = 3 S + 2 H2O

PCl5 + AsF3 = PF5 + AsCl3 =>
3 PCl5 + 5 AsF3 = 3 PF5 + 5 AsCl3

KClO3 + H2SO4 = KHSO4 + HClO4 + ClO2 + H2O =>
3 KClO3 + 3 H2SO4 = 3 KHSO4 + HClO4 + 2 ClO2 + H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

PCl5 + AsF3 = PF5 + AsCl3 =>
3 PCl5 + 5 AsF3 = 3 PF5 + 5 AsCl3

AgCH3COO + Na3PO4 = Ag3PO4 + NaCH3COO =>
3 AgCH3COO + Na3PO4 = Ag3PO4 + 3 NaCH3COO

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

KBr + Fe(OH)3 = KOH + FeBr3 =>
3 KBr + Fe(OH)3 = 3 KOH + FeBr3

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

Pb(NO3)2 + Na3PO4 = Pb3(PO4)2 + NaNO3 =>
3 Pb(NO3)2 + 2 Na3PO4 = Pb3(PO4)2 + 6 NaNO3

KClO3 + H2SO4 = KHSO4 + O2 + ClO2 + H2O =>
4 KClO3 + 4 H2SO4 = 4 KHSO4 + O2 + 4 ClO2 + 2 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/12/22
Equations balanced on 07/20/22
Equations balanced on 08/19/21
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?