Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 06/10/23

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
ZnSO4 + Na2CO3 = ZnCO3 + Na2SO4 =>
ZnSO4 + Na2CO3 = ZnCO3 + Na2SO4

Pb(NO3)2 + CaI2 = PbI2 + Ca(NO3)2 =>
Pb(NO3)2 + CaI2 = PbI2 + Ca(NO3)2

Ba3N2 + HF = BaF2 + NH3 =>
Ba3N2 + 6 HF = 3 BaF2 + 2 NH3

NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + H2O =>
2 NaOH + H2CO3 = Na2CO3 + 2 H2O

Pb(NO3)2 + KI = PbI2 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 + 2 KNO3

LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O =>
2 LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2O

Ai + O2 = Ai2O3 =>
4 Ai + 3 O2 = 2 Ai2O3

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

Na2S + HCl = NaCl + H2S =>
Na2S + 2 HCl = 2 NaCl + H2S

NaHCO3 + CaSO4 = Na2SO4 + CaCO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 + CaSO4 = Na2SO4 + CaCO3 + H2O + CO2

NaHCO3H2O + CaSO4 = Na2SO4 + CaCO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3H2O + CaSO4 = Na2SO4 + CaCO3 + 3 H2O + CO2

FeS + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS + 7 O2 = 2 Fe2O3 + 4 SO2

SiO2 + CaC2 = Si + CaO + CO2 =>
5 SiO2 + 2 CaC2 = 5 Si + 2 CaO + 4 CO2

Pb(NO3)2 + HCl = PbCl2 + HNO3 =>
Pb(NO3)2 + 2 HCl = PbCl2 + 2 HNO3

BaSO4 = Ba + SO4 =>
BaSO4 = Ba + SO4

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NaHCO3 + CaSO4 = Na2SO4 + CaCO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 + CaSO4 = Na2SO4 + CaCO3 + H2O + CO2

NaHCO3 + CaSO4H2O = Na2SO4 + CaCO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 + CaSO4H2O = Na2SO4 + CaCO3 + 2 H2O + CO2

Au2S3 + H2 = Au + H2S =>
Au2S3 + 3 H2 = 2 Au + 3 H2S

(NH4)3PO4 = H3PO4 + NH3 =>
(NH4)3PO4 = H3PO4 + 3 NH3

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

As + NaOH = Na3AsO3 + H2 =>
2 As + 6 NaOH = 2 Na3AsO3 + 3 H2

C2H5OH + O2 = C + H2O =>
C2H5OH + O2 = 2 C + 3 H2O

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

V2O5 + HCl = VOCl3 + H2O =>
V2O5 + 6 HCl = 2 VOCl3 + 3 H2O

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Ni(OH)2 = NiO + H2O =>
Ni(OH)2 = NiO + H2O

C2H5OH + O2 = CO3 + H2O =>
C2H5OH + 4 O2 = 2 CO3 + 3 H2O

C6H12O6 = C2H5OH + CO2 =>
C6H12O6 = 2 C2H5OH + 2 CO2

N2 + O2 + H2O = HNO3 =>
2 N2 + 5 O2 + 2 H2O = 4 HNO3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

CF4 + Br2 = CBr4 + F2 =>
CF4 + 2 Br2 = CBr4 + 2 F2

SiO2 + HF = SiF4 + H2O =>
SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2 H2O

Hg(OH)2 + H3PO4 = Hg3(PO4)2 + H2O =>
3 Hg(OH)2 + 2 H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6 H2O

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

H + N = NH3 =>
3 H + N = NH3

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H + N = NH3 =>
3 H + N = NH3

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + NaCl =>
BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2 NaCl

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

Al + ZnSO4 = Al2(SO4)3 + Zn =>
2 Al + 3 ZnSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Zn

SeCl6 + O2 = SeO2 + Cl2 =>
SeCl6 + O2 = SeO2 + 3 Cl2

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 =>
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

Fe{3+} + I{-} = Fe{2+} + I2 =>
2 Fe{3+} + 2 I{-} = 2 Fe{2+} + I2

Fe{3+} + I{-} = Fe{2+} + I2 =>
2 Fe{3+} + 2 I{-} = 2 Fe{2+} + I2

Cl2 + NaBr = NaCl + Br2 =>
Cl2 + 2 NaBr = 2 NaCl + Br2

C2H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/03/23
Equations balanced on 05/11/23
Equations balanced on 06/10/22
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?