WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

Cu2S + O2 = Cu2O + SO2 =>
2 Cu2S + 3 O2 = 2 Cu2O + 2 SO2

SO2 + H2O = H2SO3 =>
SO2 + H2O = H2SO3

CaO + N2O5 = Ca(NO3)2 =>
CaO + N2O5 = Ca(NO3)2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

NaBr + Cl2 = NaCl + Br =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + 2 Br

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

(CH3CH3) + O2 = CO2 + H2O =>
2 (CH3CH3) + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

NaBr + Cl2 = NaCl + Br2 =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + Br2

FeS + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O =>
2 FeS + 10 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 9 SO2 + 10 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

CH3(CH2)5CH3(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
CH3(CH2)5CH3(l) + 11 O2(g) = 7 CO2(g) + 8 H2O(g)

NH3 + H2O = NH4OH =>
NH3 + H2O = NH4OH

(CH3(CH2)4CH3) + O2 = CO2 + H2O =>
2 (CH3(CH2)4CH3) + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

ZN + CUO = ZNO + CU =>
ZN + CUO = ZNO + CU

sulfur + oxygen = sulfurdioxide =>
S + O2 = SO2

ZnS + O2 = ZnO + S =>
2 ZnS + O2 = 2 ZnO + 2 S

sulfur + oxygen = sulfurdioxide =>
S + O2 = SO2

Mg + HCl = MgCl2 + H2 =>
Mg + 2 HCl = MgCl2 + H2

Al(OH)3 + HCl = AlCl3 + H2O =>
Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

Au2O3 = Au + O2 =>
2 Au2O3 = 4 Au + 3 O2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O + SO2 =>
2 Fe + 6 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6 H2O + 3 SO2

Al2O3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
Al2O3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2O

BiCl3 + H2S = Bi2S3 + HCl =>
2 BiCl3 + 3 H2S = Bi2S3 + 6 HCl

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Zn2 + H2SO4 = Zn(SO4) + H2 =>
Zn2 + 2 H2SO4 = 2 Zn(SO4) + 2 H2

hydrogen + chlorine = hydrochloricacid =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

ZN + H2SO4 = ZNSO4 + SO2 + H2O =>
ZN + 2 H2SO4 = ZNSO4 + SO2 + 2 H2O

NaBr + Cl2 = NaCl + Br2 =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + Br2

NaBr + Cl2 = NaCl + Br =>
2 NaBr + Cl2 = 2 NaCl + 2 Br

H + C2H4 = C2H6 =>
2 H + C2H4 = C2H6

CU + H2SO4 = CUSO4 + SO2 + H2O =>
CU + 2 H2SO4 = CUSO4 + SO2 + 2 H2O

Ca(HCO3)2(aq) + HCl(aq) = CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) =>
Ca(HCO3)2(aq) + 2 HCl(aq) = CaCl2(aq) + 2 CO2(g) + 2 H2O(l)

Zn2 + H2SO4 = Zn(SO4) + H2 =>
Zn2 + 2 H2SO4 = 2 Zn(SO4) + 2 H2

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

CaCO3(s) + HCl(aq) = CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l) =>
CaCO3(s) + 2 HCl(aq) = CaCl2(aq) + CO2(g) + H2O(l)

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

KI + AgNO3 = KNO3 + AgI =>
KI + AgNO3 = KNO3 + AgI

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

NH3 + Cl2 = NCl3 + HCl =>
NH3 + 3 Cl2 = NCl3 + 3 HCl

Al4C3 + H2O = Al(OH)3 + CH4 =>
Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4

KI + AgNO3 = KNO3 + AgI =>
KI + AgNO3 = KNO3 + AgI

H2S + SO2 = S + H2O =>
2 H2S + SO2 = 3 S + 2 H2O

ZN + H2SO4 = ZNSO4 + SO2 + H2O =>
ZN + 2 H2SO4 = ZNSO4 + SO2 + 2 H2O

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4 (NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2 =>
CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/19
Equations balanced on 07/24/19
Equations balanced on 08/23/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi