WebQC.Org logo

Amino Acids: Formula, Molecular Weight


Podstawowych stałych fizycznych     Aminokwasy

Aminokwasy: formuła i masa cząsteczkowa

AminokwasowyWzór chemicznyMasa cząsteczkowa,
g/mol
IzoleucynaC6H13NO2131.1736
LeucynaC6H13NO2131.1736
LizynaC6H14N2O2146.1882
MetioninaC5H11NO2S149.2124
FenyloalaninaC9H11NO2165.1900
TreoninaC4H9NO3119.1197
TryptofanC11H12N2O2204.2262
WalinaC5H11NO2117.1469
ArgininaC6H14N4O2174.2017
HistydynaC6H9N3O2155.1552
AlaninaC3H7NO289.0935
AsparaginaC4H8N2O3132.1184
AsparaginianC4H7NO4133.1032
CysteinaC3H7NO2S121.1590
GlutaminianC5H9NO4147.1299
GlutaminaC5H10N2O3146.1451
GlycineC2H5NO275.0669
ProlineC5H9NO2115.1310
SerynaC3H7NO3105.0930
TyrozynaC9H11NO3181.1894
Niezbędny            Nieistotny
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi