WebQC.Org logo

Amino Acids: Formula, Molecular Weight


Podstawowych stałych fizycznych     Aminokwasy

Aminokwasy: formuła i masa cząsteczkowa

AminokwasowyWzór chemicznyMasa cząsteczkowa,
g/mol
IzoleucynaC6H13NO2131.1736
LeucynaC6H13NO2131.1736
LizynaC6H14N2O2146.1882
MetioninaC5H11NO2S149.2124
FenyloalaninaC9H11NO2165.1900
TreoninaC4H9NO3119.1197
TryptofanC11H12N2O2204.2262
WalinaC5H11NO2117.1469
ArgininaC6H14N4O2174.2017
HistydynaC6H9N3O2155.1552
AlaninaC3H7NO289.0935
AsparaginaC4H8N2O3132.1184
AsparaginianC4H7NO4133.1032
CysteinaC3H7NO2S121.1590
GlutaminianC5H9NO4147.1299
GlutaminaC5H10N2O3146.1451
GlycineC2H5NO275.0669
ProlineC5H9NO2115.1310
SerynaC3H7NO3105.0930
TyrozynaC9H11NO3181.1894
Niezbędny            NieistotnyWybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi