WebQC.Org logo

Narzędzia chemiczne


Narzędzie do bilansowania równań reakcji chemicznych
Bilansuje równanie chemiczne i oblicza stechiometrię reakcji.
Kalkulator Masy Molowej
Oblicza masę molową i skład pierwiastkowy dowolnej mieszaniny.
Kalkulatory praw gazowych
Oblicz właściwości gazu przy użyciu różnych praw gazów (gaz doskonały, Van der Waalsa, Henry'ego).
Kalkulator pH
Oblicza pH roztworu.
Konwerter formatów cząsteczkowych
Konwertuje cząsteczki z jednego formatu pliku na inny. Obsługuje prawie wszystkie istniejące formaty.
Kalkulator całkowy
Bierze całki za jednym kliknięciem
Kalkulator pochodnych
Oblicza pochodne jakiejkolwiek funkcji
Kalkulator granic
Oblicza granice (dwu- i jednostronne)
Kalkulator równań
Rozwiązuje równania liniowe i nieliniowe.
Generator i korektor liczb pierwszych
Sprawdza i wyszukuje liczby pierwsze
Kalkulator macierzy
Oblicza właściwości macierzy: wyznacznik, rank, śladowe, wartości własne i inne.
Arytmetyka macierzy
Pozwala na mnożenie, dodawanie i odejmowanie macierzy.
Więcej narzędzi matematycznych ...Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi