Printed from https://www.webqc.org

Układ okresowy pierwiastków chemicznych

Atomic properties lookup tool
Układ okresowy pierwiastków jest tablicą, która zawiera wszystkie znane pierwiastki chemiczne ułożone w sposób systematyczny. Elementy w układzie okresowym są sortowane według ich liczby atomowej (Z) i są rozmieszczone w okresach (rzędy poziome) i grupach (pionowe kolumny). Układ okresowy jest przeznaczony do zilustrowania okresowe trendy , podobieństwa i różnice w właściwościach elementów.

okresowego został odkryty przez rosyjskiego chemika Dymitra Mendelejewa w 1869 . Najczęściej nowoczesne układ okresowego jest bardzo podobny do tego, proponowany przez pierwotnie Mendelejewa.

Układy okresowe do wydrukowania: Kolor okresowego czarne i białe okresowego

Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?