Printed from https://www.webqc.org

Cyrkon @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

40

Zr

Cyrkon

91.2242

2
8
18
10
2
Cyrkon zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa40
Masa atomowa91.2242 amu
Element familyMetale przejściowe
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p65s24d2
Stable and very long lived isotopes90Zr: 51.45%, 91Zr: 11.32%, 92Zr: 17.19%, 94Zr: 17.28%
Previous elementItr
Next elementNiob
Gęstość 6.506 g/cm3 (STP)
Topnienia 1852 °C
Wrzenie 4377 °C
Kowalencyjne promień 1.48 Å
Promień jonowy 0.72 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 6.634 eV
Powinowactwa elektronowego -0.425 eV
Electronegativity1.33
Sample compounds
ZrO2
ZrSiO4
ZrCl4
ZrI4
Zr(SeO3)2
BaZrO3
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?