Printed from https://www.webqc.org

Wodór @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

1

H

Wodór

1.007947

1
Wodór zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa1
Masa atomowa1.007947 amu
Element familyNiemetale
Konfiguracja elektronowa1s1
Stable and very long lived isotopes1H: 99.985%, 2H: 0.015%
Next elementHel
Gęstość 0.00008988 g/cm3 (STP)
Topnienia -258.975 °C
Wrzenie -252.9 °C
Kowalencyjne promień 0.37 Å
Van der Waalsa promień 1.20 Å
Promień jonowy 0.012 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 13.598 eV
Powinowactwa elektronowego -0.757 eV
Electronegativity2.2
Sample compounds
H2O
NaOH
H2SO4
HCl
NH3
CH4
H2
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?