Printed from https://www.webqc.org

Masa Molowa, Masa Cząsteczkowa i Kalkulator Składu Pierwiastkowego


Masa molowa of NaOH is 39.99711 ± 0.00037 g/mol
Zamiana masy NaOH na mole
ZwiązekMoleMasa, g
NaOH

Skład pierwiastkowy NaOH
PierwiastekSymbolMasa atomowaAtomyProcent masowy
SódNa22.98976928157.4786
TlenO15.9994140.0014
WodórH1.0079412.5200

Procent składu masyProcent składu cząsteczkowego

Przykładowe reakcje dla NaOH
RównanieTyp reakcji
H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2OPodwójna wymiana
HCl + NaOH = NaCl + H2OPodwójna wymiana
FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaClPodwójna wymiana
NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + H2OPodwójna wymiana
Cu(NO3)2 + NaOH = Cu(OH)2 + NaNO3Podwójna wymiana

Formuła w systemie Hill HNaO

Obliczanie masy molowej (masa molowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego, wpisz jego wzór i wciśnij 'oblicz' We wzorze chemicznym można użyć:
  • Każdy pierwiastek chemiczny. Pierwszą literę symbolu chemicznego napisz wielką, a resztę małą: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Grupy funkcyjne:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • nawiasy zwykłe () lub kwadratowe [].
  • Nazwy zwyczajowe związków.
Przykłady obliczeń molowych masowych: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Obliczanie masy cząsteczkowej (masa cząsteczkowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego wpisz jego wzór, podaj numer masowy jego izotopu po każdym pierwiastku in square brackets.
Przykłady obliczeń molekularnych wagowych: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definicje masie cząsteczkowej, masy cząsteczkowej, masy cząsteczkowej i masy molowej

  • Masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki substancji i jest wyrażona w jednostkach masy atomowej (u). (1 u jest równe 1/12 masy atomu węgla-12)
  • Masa molowa ( masa cząsteczkowa ) jest masą jednego mola substancji i jest wyrażona w g / mol.
Masy atomów i izotopami są z NIST artykułu .

Podobne: Ciężary cząsteczkowe aminokwasów
Masy cząsteczkowe obliczane dzisiaj
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?