Printed from https://www.webqc.org

Cyna @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

50

Sn

Cyna

118.7107

2
8
18
18
4
Cyna zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa50
Masa atomowa118.7107 amu
Element familyPozostałe metale
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p2
Stable and very long lived isotopes112Sn: 0.97%, 114Sn: 0.65%, 115Sn: 0.34%, 116Sn: 14.54%, 117Sn: 7.68%, 118Sn: 24.22%, 119Sn: 8.58%, 120Sn: 32.59%, 122Sn: 4.63%, 124Sn: 5.79%
Previous elementInd
Next elementAntymon
Gęstość 7.287 g/cm3 (STP)
Topnienia 232.06 °C
Wrzenie 2270 °C
Kowalencyjne promień 1.41 Å
Van der Waalsa promień 2.17 Å
Promień jonowy 0.69 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 7.344 eV
Powinowactwa elektronowego -1.202 eV
Electronegativity1.96
Sample compounds
SnO2
SnF2
SnCl2
SnCl4
SnO
SnI4
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?