Printed from https://www.webqc.org

Erb @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

68

Er

Erb

167.2593

2
8
18
30
8
2
Erb zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa68
Masa atomowa167.2593 amu
Element familyN/A
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s25p66s24f12
Stable and very long lived isotopes162Er: 0.14%, 164Er: 1.61%, 166Er: 33.6%, 167Er: 22.95%, 168Er: 26.8%, 170Er: 14.9%
Previous elementHolm
Next elementTul
Gęstość 9.066 g/cm3 (STP)
Topnienia 1522 °C
Wrzenie 2510 °C
Promień jonowy 0.881 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 6.108 eV
Electronegativity1.24
Sample compounds
Er2O3
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?