Printed from https://www.webqc.org

Nihonium @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

113

Nh

Nihonium

286

2
8
18
32
32
18
3
PropertyValue
Liczba atomowa113
Masa atomowa286 amu
Element familyPozostałe metale
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p65f146d107s27p1
Stable and very long lived isotopesŻaden
Previous elementKopernik
Next elementFlerow
Gęstość >11.85 g/cm3 (STP)
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?