Printed from https://www.webqc.org

Moscovium @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

115

Mc

Moscovium

290

2
8
18
32
32
18
5
PropertyValue
Liczba atomowa115
Masa atomowa290 amu
Element familyPozostałe metale
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p65f146d107s27p3
Stable and very long lived isotopesŻaden
Previous elementFlerow
Next elementLivermor
Gęstość >9.807 g/cm3 (STP)
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?