Printed from https://www.webqc.org

Oganesson @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

118

Og

Oganesson

294

2
8
18
32
32
18
8
PropertyValue
Liczba atomowa118
Masa atomowa294 amu
Element familyPół-metale
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p65f146d107s27p6
Stable and very long lived isotopesŻaden
Previous elementTennessine
Gęstość 7 (Estimate) g/cm3 (STP)
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?