Printed from https://www.webqc.org

Einstein @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

99

Es

Einstein

252.0829

2
8
18
32
29
8
2
Einstein zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa99
Masa atomowa252.0829 amu
Element familyAktynowce
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p67s25f11
Stable and very long lived isotopesŻaden
Previous elementKaliforn
Next elementFerm
Gęstość 13.5 g/cm3 (STP)
Topnienia 860 °C
Promień jonowy 0.925 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 6.415 eV
Electronegativity1.3
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?