Printed from https://www.webqc.org

Tantal @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

73

Ta

Tantal

180.94791

2
8
18
32
11
2
Tantal zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa73
Masa atomowa180.94791 amu
Element familyMetale przejściowe
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p66s25d3
Stable and very long lived isotopes181Ta: 99.988%
Previous elementHafn
Next elementWolfram
Gęstość 16.654 g/cm3 (STP)
Topnienia 2996 °C
Wrzenie 5425 °C
Kowalencyjne promień 1.38 Å
Promień jonowy 0.64 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 7.887 eV
Powinowactwa elektronowego -0.321 eV
Electronegativity1.5
Sample compounds
Ta2O5
TaC
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?