Printed from https://www.webqc.org

Selen @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

34

Se

Selen

78.963

2
8
18
6
Selen zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa34
Masa atomowa78.963 amu
Element familyNiemetale
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p4
Stable and very long lived isotopes74Se: 0.9%, 76Se: 9.0%, 77Se: 7.6%, 78Se: 23.5%, 80Se: 49.6%
Previous elementArsen
Next elementBrom
Gęstość 4.809 g/cm3 (STP)
Topnienia 221 °C
Wrzenie 685 °C
Kowalencyjne promień 1.16 Å
Van der Waalsa promień 1.90 Å
Promień jonowy 0.5 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 9.753 eV
Powinowactwa elektronowego -2.021 eV
Electronegativity2.55
Sample reactions
Se + BrF5 = SeF6 + BrF3
Sample compounds
Mn2Se7
H2Se
Na2SeO3
SeOBr2
SeO2
H2SeO3
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?