Printed from https://www.webqc.org

Ren @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

75

Re

Ren

186.2071

2
8
18
32
13
2
Ren zdjęcie
PropertyValue
Liczba atomowa75
Masa atomowa186.2071 amu
Element familyMetale przejściowe
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p66s25d5
Stable and very long lived isotopes185Re: 37.40%
Previous elementWolfram
Next elementOsm
Gęstość 21.02 g/cm3 (STP)
Topnienia 3180 °C
Wrzenie 5627 °C
Kowalencyjne promień 1.59 Å
Promień jonowy 0.56 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 7.877 eV
Powinowactwa elektronowego -0.145 eV
Electronegativity1.9
Sample reactions
Re + Br2 = ReBr3
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?