Printed from https://www.webqc.org

Radon @ Układ okresowy pierwiastków chemicznych

86

Rn

Radon

222.0176

2
8
18
32
18
8
PropertyValue
Liczba atomowa86
Masa atomowa222.0176 amu
Element familyNobel gases
Konfiguracja elektronowa1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s26p6
Stable and very long lived isotopesŻaden
Previous elementAstat
Next elementFrans
Gęstość 0.00973 g/cm3 (STP)
Topnienia -71 °C
Wrzenie -61.8 °C
Kowalencyjne promień 1.45 Å
Pierwszy potencjał jonizacji 10.747 eV
Powinowactwa elektronowego 0.425 eV
Electronegativity2.2
Periodict table
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?