WebQC.Org logo

Kalkulator pH - Oblicza pH roztworuInstrukcja Kalkulator pH

Sprawa 1. początkowego stężenia składników w mieszaninie są znane.
dla każdego związku podać nazwę związku (opcjonalnie), stężenie i KA / KB lub pKa / PKB wartości. Na przykład: Katowice CH3COOH pKa = 4,76 c = 0,1 Katowice HCl = -10 C pKa = 0,1 Katowice
Sprawa 2. Rozwiązanie powstaje przez zmieszanie znanych objętości roztworów o znanych stężeniach. Katowice Dla każdego związku wpisać nazwę Związek (opcjonalnie), koncentrację, objętości i KA / KB lub pKa / PKB wartości. Na przykład: Katowice CH3COOH pKa = 4,76 c = 0,1 = 10 V Katowice HCl = -10 C pKa = 0,1 = 20 V Katowice
Na silne kwasy wprowadzić pKa=-1
Na silne zasady wprowadzić pKb=-1

Przykład 1
Oblicz pH 0,1 M roztworu kwasu octowego (pKa = 4,76).


Przykład 2
Co to jest pH 10 -7 M HCl?


Przykład 3
Oblicz pH i pOH roztworu 0,1 M H3PO4 containging (pKa1 = 2,12, = 7,21 pKa2, pKa3 = 12,67)?


Przykład 4
Co jest pH roztworu otrzymanego przez zmieszanie 10 ml 0,5 M C6H5COONa i 20 ml 0,2 M C6H5COOH (pKa = 4,21)?  Give us feedback about you experience with pH Solver.

  Powiązany: Ka Kb pKa pKb Converter

Powrót do menu narzędzi chemicznych onlineWybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi