WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 12/30/11

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Hg(NO3)2 + H2S = HgS + HNO3 =>
Hg(NO3)2 + H2S = HgS + 2 HNO3

C2H6 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H6 + 20 O2 = 20 CO2 + 3 H20

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

S + NaOH = Na2S + Na2S2O3 + H2O =>
4 S + 6 NaOH = 2 Na2S + Na2S2O3 + 3 H2O

C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

H2S + HNO3 = S + NO + H2O =>
3 H2S + 2 HNO3 = 3 S + 2 NO + 4 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

Sr(s) + O2(s) = SrO2 =>
Sr(s) + O2(s) = SrO2

SO2 + I2 + H2O = H2SO4 + HI =>
SO2 + I2 + 2 H2O = H2SO4 + 2 HI

Sr(s) + S8(s) = SrS =>
8 Sr(s) + S8(s) = 8 SrS

H + O = H2O =>
2 H + O = H2O

C6H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Pb(OH)2 + NaOH = Na2PbO2 + H2O =>
Pb(OH)2 + 2 NaOH = Na2PbO2 + 2 H2O

CuO + H = Cu2 + H2O =>
2 CuO + 4 H = Cu2 + 2 H2O

Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2

PtCl4 + H2O = PtCl4(H2O)2 =>
PtCl4 + 2 H2O = PtCl4(H2O)2

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 =>
Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O =>
MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O

Mg3N2 + H2O = Mg(OH)2 + NH3 =>
Mg3N2 + 6 H2O = 3 Mg(OH)2 + 2 NH3

BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + HCl =>
BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2 HCl

Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + KNO3 =>
Pb(NO3)2 + K2CrO4 = PbCrO4 + 2 KNO3

NO2 + H2O = HNO3 + NO =>
3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO

NO2 + H2O = HNO3 + N2O =>
8 NO2 + 3 H2O = 6 HNO3 + N2O

Al2O3*2H2O + NaOH = NaAlO2 + H2O =>
Al2O3*2H2O + 2 NaOH = 2 NaAlO2 + 3 H2O

Te + HNO3 = TeO2 + H2O + NO2 =>
Te + 4 HNO3 = TeO2 + 2 H2O + 4 NO2

CrO3 + H2SO4 + Na2S2O5 = Cr2(SO4)3 + H2O + Na2SO4 =>
4 CrO3 + 3 H2SO4 + 3 Na2S2O5 = 2 Cr2(SO4)3 + 3 H2O + 3 Na2SO4

CaF2 = Ca + F =>
CaF2 = Ca + 2 F

CaF2 = Ca + F2 =>
CaF2 = Ca + F2

C7H5N3O6 + O2 = CO2 + H20 + N2 =>
4 C7H5N3O6 + 16 O2 = 28 CO2 + H20 + 6 N2

Pb(NO2)2 + NaCl = PbCl2 + NaNO2 =>
Pb(NO2)2 + 2 NaCl = PbCl2 + 2 NaNO2

CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + HCl =>
CaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2 HCl

NH3 + CH2O = C6H12N4 + H2O =>
4 NH3 + 6 CH2O = C6H12N4 + 6 H2O

FeCl3 + NHOH4 = Fe(OH)3 + NH4Cl =>
FeCl3 + 3 NHOH4 = Fe(OH)3 + 3 NH4Cl

CuO + H2SO4 = CuSO4H2O =>
CuO + H2SO4 = CuSO4H2O

C12H22O11 + K2Cr2O7 + H2SO4 = CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O =>
C12H22O11 + 8 K2Cr2O7 + 32 H2SO4 = 12 CO2 + 8 Cr2(SO4)3 + 8 K2SO4 + 43 H2O

Na2HAsO3 + KBrO3 + HCl = NaCl + KBr + H3AsO4 =>
3 Na2HAsO3 + KBrO3 + 6 HCl = 6 NaCl + KBr + 3 H3AsO4

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 = MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2O =>
2 KMnO4 + 10 FeSO4 + 8 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8 H2O

NH3 + KMnO4 + KOH = KNO3 + K2MnO4 + H2O =>
NH3 + 8 KMnO4 + 9 KOH = KNO3 + 8 K2MnO4 + 6 H2O

C3H5(OH)3 + HNO3 = C3H5(NO3)3 + H2O =>
C3H5(OH)3 + 3 HNO3 = C3H5(NO3)3 + 3 H2O

CO2 + H2O = C6H12O6 + O2 =>
6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

CO2 + H2O = O2 + CH2O =>
CO2 + H2O = O2 + CH2O

C3H5(OH)3 + HNO3 = C3H5(NO3)3 + H2O =>
C3H5(OH)3 + 3 HNO3 = C3H5(NO3)3 + 3 H2O

Pt + O = PtO =>
Pt + O = PtO

HIO = I2 + HIO3 + H2O =>
5 HIO = 2 I2 + HIO3 + 2 H2O

Hg2(NO3)2 = Hg + Hg(NO3)2 =>
Hg2(NO3)2 = Hg + Hg(NO3)2

C3H4 + KMnO4 + H2SO4 = CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
10 C3H4 + 8 KMnO4 + 12 H2SO4 = 15 CH3COOH + 4 K2SO4 + 8 MnSO4 + 2 H2O

SO4{2-} = SO3 + O + e =>
SO4{2-} = SO3 + O + 2 e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/23/11
Equations balanced on 11/30/11
Equations balanced on 12/30/10
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi