WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/23/18

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
Na2SiO3 + SiO2 + Al2O3 = NaAlSi3O8 =>
Na2SiO3 + 5 SiO2 + Al2O3 = 2 NaAlSi3O8

C6H10O5 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H10O5 + 6 O2 = 6 CO2 + 5 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Fe(OH)3 + H3PO4 = FePO4 + H2O =>
Fe(OH)3 + H3PO4 = FePO4 + 3 H2O

C12H22O11 + H2O = C2H5OH + CO2 =>
C12H22O11 + H2O = 4 C2H5OH + 4 CO2

HNO3 + P + H2O = H3PO4 + NO =>
5 HNO3 + 3 P + 2 H2O = 3 H3PO4 + 5 NO

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CaC2 + H2O = Ca(OH)2 + C2H2 =>
CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

SO2 + HNO3 + H20 = H2SO4 + NO =>
20 SO2 + 20 HNO3 + H20 = 20 H2SO4 + 20 NO

Al(OH)3 + NaOH = Na3[Al(OH)6] =>
Al(OH)3 + 3 NaOH = Na3[Al(OH)6]

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

C3H8(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C3H8(g) + 5 O2(g) = 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O =>
S + 6 HNO3 = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O

H3PO4 + NH3 = ((NH4)3PO4) =>
H3PO4 + 3 NH3 = ((NH4)3PO4)

CaO + H2O = Ca[OH]2 =>
CaO + H2O = Ca[OH]2

K3[Fe(SCN)6] + Na2Cr2O7 + H2SO4 = Fe(NO3)3 + Cr2(SO4)3 + CO2 + H2O + Na2SO4 + KNO3 =>
K3[Fe(SCN)6] + 16 Na2Cr2O7 + 58 H2SO4 = Fe(NO3)3 + 16 Cr2(SO4)3 + 6 CO2 + 58 H2O + 16 Na2SO4 + 3 KNO3

S + HNO3 = NO2 + SO2 + H2O =>
S + 4 HNO3 = 4 NO2 + SO2 + 2 H2O

NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + H2O =>
3 NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3 H2O

H3C6H5O7(aq) + NaHCO3(aq) = Na3C6H5O7(aq) + H2O(l) + CO2(g) =>
H3C6H5O7(aq) + 3 NaHCO3(aq) = Na3C6H5O7(aq) + 3 H2O(l) + 3 CO2(g)

C9H20 + O2 = CO2 + H2O =>
C9H20 + 14 O2 = 9 CO2 + 10 H2O

HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O =>
HCl + NH4OH = NH4Cl + H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C8H18 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C8H18 + 25 O2 = 18 H2O + 16 CO2

CaCN2 + H2O = CaCO3 + NH3 =>
CaCN2 + 3 H2O = CaCO3 + 2 NH3

H2SO4 + C2H5OH = (C2H5)2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 C2H5OH = (C2H5)2SO4 + 2 H2O

O2 + C4H10 = CO2 + H2O =>
13 O2 + 2 C4H10 = 8 CO2 + 10 H2O

Al2O3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
Al2O3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2O

Zn(NO3)2 + KI = ZnI2 + KNO3 =>
Zn(NO3)2 + 2 KI = ZnI2 + 2 KNO3

H3C6H5O7(aq) + NaHCO3(aq) = Na3C6H5O7(aq) + H2O(l) + CO2(g) =>
H3C6H5O7(aq) + 3 NaHCO3(aq) = Na3C6H5O7(aq) + 3 H2O(l) + 3 CO2(g)

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

H2 + N2 = NH3 =>
3 H2 + N2 = 2 NH3

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

NiCO3 = NiO + CO2 =>
NiCO3 = NiO + CO2

H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + H2O =>
H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4 + 2 H2O

HCl + NaOH = H2O + NaCl =>
HCl + NaOH = H2O + NaCl

Al(OH)3 + NaOH = Na3[Al(OH)6] =>
Al(OH)3 + 3 NaOH = Na3[Al(OH)6]

C4SO4 + Zn = ZnSO4 + C4 =>
C4SO4 + Zn = ZnSO4 + C4

C10H30N5Ta + O2 = Ta2O5 + CO2 + H2O + NO2 =>
4 C10H30N5Ta + 95 O2 = 2 Ta2O5 + 40 CO2 + 60 H2O + 20 NO2

C2H6 + O2 = CO + H2O =>
2 C2H6 + 5 O2 = 4 CO + 6 H2O

NaOH + H2So4 = Na2So4 + H2O =>
2 NaOH + H2So4 = Na2So4 + 2 H2O

Al2O3 = Al + O2 =>
2 Al2O3 = 4 Al + 3 O2

Al4C3 + H2O = Al(OH)3 + CH4 =>
Al4C3 + 12 H2O = 4 Al(OH)3 + 3 CH4

HNO3 + Fe = Fe(NO3)3 + NO + H2O =>
4 HNO3 + Fe = Fe(NO3)3 + NO + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/16/18
Equations balanced on 07/24/18
Equations balanced on 08/23/17
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi