WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 07/24/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
(NH4)2CO3(aq) + Al(NO3)3(aq) = NH4NO3(aq) + Al2(CO3)3(s) =>
3 (NH4)2CO3(aq) + 2 Al(NO3)3(aq) = 6 NH4NO3(aq) + Al2(CO3)3(s)

N2(g) + H2(g) = NH3(g) =>
N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)

AgNO3 + NaCl + H = HCl + NaNO3 + Ag =>
AgNO3 + NaCl + H = HCl + NaNO3 + Ag

Li2O + Al(OH)3 = LiOH + Al2O3 =>
3 Li2O + 2 Al(OH)3 = 6 LiOH + Al2O3

HCl + Na2CO3 = H2O + CO2 + NaCl =>
2 HCl + Na2CO3 = H2O + CO2 + 2 NaCl

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 =>
Fe2O3 + 3 CO = 2 Fe + 3 CO2

Sn + HCl = SnCl + H2 =>
2 Sn + 2 HCl = 2 SnCl + H2

C6H5COOH + O2 = CO2 + H20 =>
10 C6H5COOH + 60 O2 = 70 CO2 + 3 H20

C6H5COOH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H5COOH + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

HCl + Na2CO3 = H2O + CO2 + NaCl =>
2 HCl + Na2CO3 = H2O + CO2 + 2 NaCl

AgNO3 + NaCl + H2O = HCl + NaNO3 + Ag2O =>
2 AgNO3 + 2 NaCl + H2O = 2 HCl + 2 NaNO3 + Ag2O

SbCl3 + HCl + NaBrO3 = SbCl5 + NaBr + H2O =>
3 SbCl3 + 6 HCl + NaBrO3 = 3 SbCl5 + NaBr + 3 H2O

Al2(SO4)3 + NH4OH = (NH4)2SO4 + Al(OH)3 =>
Al2(SO4)3 + 6 NH4OH = 3 (NH4)2SO4 + 2 Al(OH)3

P4O10(s) + H2O(l) = H3PO4(aq) =>
P4O10(s) + 6 H2O(l) = 4 H3PO4(aq)

Sn + HCl = SnCl + H2 =>
2 Sn + 2 HCl = 2 SnCl + H2

P4O10(s) + H2O(l) = H3PO4(aq) =>
P4O10(s) + 6 H2O(l) = 4 H3PO4(aq)

Sn + HCl = SnCl4 + H2 =>
Sn + 4 HCl = SnCl4 + 2 H2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

N3 + H2 = NH3 =>
2 N3 + 9 H2 = 6 NH3

Ca(OH)2 + HNo3 = Ca(No3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNo3 = Ca(No3)2 + 2 H2O

Ca(OH)2 + HNo3 = Ca(No3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNo3 = Ca(No3)2 + 2 H2O

Ca(OH)2 + HNo3 = Ca(No3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNo3 = Ca(No3)2 + 2 H2O

C2H5NO2 + O2 = N2 + CO2 + H20 =>
4 C2H5NO2 + 4 O2 = 2 N2 + 8 CO2 + H20

Li + FeBr3 = Fe + LiBr =>
3 Li + FeBr3 = Fe + 3 LiBr

C2H5NO2 + O2 = N2 + CO2 + H2O =>
4 C2H5NO2 + 9 O2 = 2 N2 + 8 CO2 + 10 H2O

N3 + H2 = NH3 =>
2 N3 + 9 H2 = 6 NH3

K3PO4 + Fe(NO3)3 = FePO4 + KNO3 =>
K3PO4 + Fe(NO3)3 = FePO4 + 3 KNO3

S + O2 = SO3 =>
2 S + 3 O2 = 2 SO3

H + O = H2O =>
2 H + O = H2O

Mg2 + H2So4 = Mg2So4 + H2 =>
Mg2 + H2So4 = Mg2So4 + H2

H + O = H2O =>
2 H + O = H2O

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

K2CO3 + Na2CO3 + Nb2O5 = KNa(NbO3)2 + CO2 =>
K2CO3 + Na2CO3 + 2 Nb2O5 = 2 KNa(NbO3)2 + 2 CO2

FeC2O4 + KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + MnSO4 + Fe(SO4)3 + H2O + CO2 =>
5 FeC2O4 + 6 KMnO4 + 24 H2SO4 = 3 K2SO4 + 6 MnSO4 + 5 Fe(SO4)3 + 24 H2O + 10 CO2

Al(OH)4{-} + H2SO4 = Al(OH)3 + H2O + SO4{2-} =>
2 Al(OH)4{-} + H2SO4 = 2 Al(OH)3 + 2 H2O + SO4{2-}

Al(OH)4{-} + H2SO4 = Al(OH)3 + H2O + SO4{2-} =>
2 Al(OH)4{-} + H2SO4 = 2 Al(OH)3 + 2 H2O + SO4{2-}

AB6 + C3B2 + D3B5 + EF3 = E2A6C12D12B36 + CF2 + B2 =>
6 AB6 + 5 C3B2 + 4 D3B5 + 2 EF3 = E2A6C12D12B36 + 3 CF2 + 15 B2

AB6 + C3B2 + D + EF3 = E2A6C12D12B36 + CF2 + B2 =>
6 AB6 + 5 C3B2 + 12 D + 2 EF3 = E2A6C12D12B36 + 3 CF2 + 5 B2

HCl + Na2CO3 = H2O + CO2 + NaCl =>
2 HCl + Na2CO3 = H2O + CO2 + 2 NaCl

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

AB6 + C3B2 + D3B5 + EF3 = E2A6C12D12B36 + CF2 + B2 =>
6 AB6 + 5 C3B2 + 4 D3B5 + 2 EF3 = E2A6C12D12B36 + 3 CF2 + 15 B2

Cr2O3 + Na2CO3 + KNO3 = Na2CrO4 + CO2 + KNO2 =>
Cr2O3 + 2 Na2CO3 + 3 KNO3 = 2 Na2CrO4 + 2 CO2 + 3 KNO2

C2H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H10 + 9 O2 = 4 CO2 + 10 H2O

K2SO3 = K2SO4 + K2S =>
4 K2SO3 = 3 K2SO4 + K2S

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

C7H5N5O8 + O2 = H2O + N2 + CO =>
4 C7H5N5O8 + 3 O2 = 10 H2O + 10 N2 + 28 CO

K2Cr2O7 + HCl = KCl + CrCl3 + H2O + Cl2 =>
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 KCl + 2 CrCl3 + 7 H2O + 3 Cl2

Pb + HNO3 = Pb(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Pb + 8 HNO3 = 3 Pb(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 07/17/19
Equations balanced on 06/24/19
Equations balanced on 07/24/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi