WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/16/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
K + MgBr2 = KBr + Mg =>
2 K + MgBr2 = 2 KBr + Mg

NiSO4 + C4H8N2O2 = Ni(C4H8N2O2) + SO4 =>
NiSO4 + C4H8N2O2 = Ni(C4H8N2O2) + SO4

MnO4{-} + I{-} + H{+} = I2 + H2O + Mn{2+} =>
2 MnO4{-} + 10 I{-} + 16 H{+} = 5 I2 + 8 H2O + 2 Mn{2+}

HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2 =>
2 HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

Zn + AgCl = ZnCl2 + Ag =>
Zn + 2 AgCl = ZnCl2 + 2 Ag

HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2 =>
HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

H2O2 = H2O + O2 =>
2 H2O2 = 2 H2O + O2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Mg(OH)2 + HCl = MgCl2 + H2O =>
Mg(OH)2 + 2 HCl = MgCl2 + 2 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

C8H18 + O2 = CO + H2O =>
2 C8H18 + 17 O2 = 16 CO + 18 H2O

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

H2O + O2 = H2O2 =>
2 H2O + O2 = 2 H2O2

NaBr + CaF2 = NaF + CaBr2 =>
2 NaBr + CaF2 = 2 NaF + CaBr2

CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2O + CO2 =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

H2SO4 + NaNO2 = HNO2 + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaNO2 = 2 HNO2 + Na2SO4

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

Ca(OH)2 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2O =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 H2O

HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + H2O =>
2 HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + 2 H2O

AgL + Fe2(CO3)3 = FeL3 + Ag2CO3 =>
6 AgL + Fe2(CO3)3 = 2 FeL3 + 3 Ag2CO3

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C2H6 + 20 O2 = 20 CO2 + 3 H20

Fe(HCO3)3 = Fe2(CO3)3 + H2O + CO2 =>
2 Fe(HCO3)3 = Fe2(CO3)3 + 3 H2O + 3 CO2

C3H5N3O9 = N2 + CO2 + H2O + O2 =>
4 C3H5N3O9 = 6 N2 + 12 CO2 + 10 H2O + O2

NH3 + CO2 = (NH2)2CO + H2O =>
2 NH3 + CO2 = (NH2)2CO + H2O

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

NaHCO3 + CH3COOH = NaCH3COO + H2O + CO2 =>
NaHCO3 + CH3COOH = NaCH3COO + H2O + CO2

SO2 + O2 = SO4 =>
SO2 + O2 = SO4

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

K2CR2O7 + SO2 + H2SO4 = K2SO4 + CR2(SO4)3 + H20 =>
20 K2CR2O7 + 70 SO2 + 10 H2SO4 = 20 K2SO4 + 20 CR2(SO4)3 + H20

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

C + O2 = CO =>
2 C + O2 = 2 CO

Li + H2SO4 = Li2SO4 + H2S + H2O =>
8 Li + 5 H2SO4 = 4 Li2SO4 + H2S + 4 H2O

CuCl2 + H2 = HCl + Cu =>
CuCl2 + H2 = 2 HCl + Cu

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

Zn + H2O = Zn(OH)2 + H2 =>
Zn + 2 H2O = Zn(OH)2 + H2

Cr2(SO4)3 + H2O2 + NaOH = Na2CrO4 + Na2SO4 + H2O =>
Cr2(SO4)3 + 3 H2O2 + 10 NaOH = 2 Na2CrO4 + 3 Na2SO4 + 8 H2O

NaOH + HCl = NaCl + H2O =>
NaOH + HCl = NaCl + H2O

CH4 + Br2 = CBr4 + HBr =>
CH4 + 4 Br2 = CBr4 + 4 HBr

NaOH + Ca(OH)2 + Cl2 = Ca(OCl)2 + NaCl + H2O =>
2 NaOH + Ca(OH)2 + 2 Cl2 = Ca(OCl)2 + 2 NaCl + 2 H2O

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

NaOH + Ca(OH)2 + Cl2 = Ca(OCl)2 + NaCl + H2O =>
2 NaOH + Ca(OH)2 + 2 Cl2 = Ca(OCl)2 + 2 NaCl + 2 H2O

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2

Cu(OH)2 + AgNO3 = Cu(NO3)2 + AgOH =>
Cu(OH)2 + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 AgOH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/09/19
Equations balanced on 07/17/19
Equations balanced on 08/16/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi