WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/18/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
C3H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C3H8 + 5 O2 = 3 CO2 + 4 H2O

Na(CO3)2 + AgNO3 = Ag(CO3)2 + NaNO3 =>
Na(CO3)2 + AgNO3 = Ag(CO3)2 + NaNO3

Fe + O2 + H20 = Fe(OH)2 =>
10 Fe + 10 O2 + H20 = 10 Fe(OH)2

KClO + HNO3 = KNO3 + HClO =>
KClO + HNO3 = KNO3 + HClO

CO + H2 = C8H18 + H2O =>
8 CO + 17 H2 = C8H18 + 8 H2O

Na2(CO3)2 + AgNO3 = Ag2(CO3)2 + NaNO3 =>
Na2(CO3)2 + 2 AgNO3 = Ag2(CO3)2 + 2 NaNO3

CaCl2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

CS2 + O2 = SO2 + CO2 =>
CS2 + 3 O2 = 2 SO2 + CO2

Al + Cu{+} = Al{3+} + Cu =>
Al + 3 Cu{+} = Al{3+} + 3 Cu

NaClO3 = NaCl + O2 =>
2 NaClO3 = 2 NaCl + 3 O2

Al + Pb(NO3)2 = Al(NO3)3 + Pb =>
2 Al + 3 Pb(NO3)2 = 2 Al(NO3)3 + 3 Pb

K2Cr2O7 + HCl = KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O =>
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 KCl + 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 7 H2O

Si + O2 = SiO2 =>
Si + O2 = SiO2

K2Cr2O7 + HCl = KCl + CrCl3 + H2O + Cl2 =>
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 KCl + 2 CrCl3 + 7 H2O + 3 Cl2

Na2SO3 + HCl = NaCl + H2O + SO2 =>
Na2SO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + SO2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

N2O5(g) + H2O(l) = HNO3(aq) =>
N2O5(g) + H2O(l) = 2 HNO3(aq)

Cr + Rb{+} = Cr{3+} + Rb =>
Cr + 3 Rb{+} = Cr{3+} + 3 Rb

MgCl2 + Li2CO3 = MgCO3 + LiCl =>
MgCl2 + Li2CO3 = MgCO3 + 2 LiCl

C6H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

C2H6(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C2H6(g) + 7 O2(g) = 4 CO2(g) + 6 H2O(g)

CH4(g) + Cl2(g) = CCl4(l) + HCl(g) =>
CH4(g) + 4 Cl2(g) = CCl4(l) + 4 HCl(g)

Pb + FeSO4 = PbSO4 + Fe =>
Pb + FeSO4 = PbSO4 + Fe

P4 + O2 = P2O3 =>
P4 + 3 O2 = 2 P2O3

RbNO3 + BeF2 = Be(NO3)2 + RbF =>
2 RbNO3 + BeF2 = Be(NO3)2 + 2 RbF

HgO = Hg + O =>
HgO = Hg + O

AgNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + Ag =>
2 AgNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2 Ag

Ba3N2 + H2O = Ba(OH)2 + NH3 =>
Ba3N2 + 6 H2O = 3 Ba(OH)2 + 2 NH3

C3H6O + O2 = CO2 + H2O =>
C3H6O + 4 O2 = 3 CO2 + 3 H2O

Al4C3(s) + H2O(l) = Al(OH)3(s) + CH4(g) =>
Al4C3(s) + 12 H2O(l) = 4 Al(OH)3(s) + 3 CH4(g)

SeCl6 + O2 = SeO2 + Cl2 =>
SeCl6 + O2 = SeO2 + 3 Cl2

SeCl6 + O2 = SeO2 + Cl2 =>
SeCl6 + O2 = SeO2 + 3 Cl2

NO(g) + O2(g) = NO2(g) =>
2 NO(g) + O2(g) = 2 NO2(g)

Na + Cl2 = NaCl =>
2 Na + Cl2 = 2 NaCl

MgI2 + Mn(SO3)2 = MgSO3 + MnI4 =>
2 MgI2 + Mn(SO3)2 = 2 MgSO3 + MnI4

CaCl2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

TiCl4 + H2O = TiO2 + HCl =>
TiCl4 + 2 H2O = TiO2 + 4 HCl

C5H10O2(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C5H10O2(l) + 13 O2(g) = 10 CO2(g) + 10 H2O(g)

N2 + H = NH3 =>
N2 + 6 H = 2 NH3

CaCl2 + Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + NaCl =>
3 CaCl2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaCl

C2H6 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C2H6 + 7 O2 = 6 H2O + 4 CO2

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

SiO2 + HF = SiF4 + H2O =>
SiO2 + 4 HF = SiF4 + 2 H2O

Fe(OH)3(s) + H2SO4(aq) = Fe2(SO4)3(aq) + H2O(l) =>
2 Fe(OH)3(s) + 3 H2SO4(aq) = Fe2(SO4)3(aq) + 6 H2O(l)

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

N2O5 = NO2 + O2 =>
2 N2O5 = 4 NO2 + O2

HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 =>
12 HClO4 + P4O10 = 4 H3PO4 + 6 Cl2O7

H2 + Cl2 = HCl =>
H2 + Cl2 = 2 HCl

Mg3N2(s) + H2SO4(aq) = MgSO4(aq) + (NH4)2SO4(aq) =>
Mg3N2(s) + 4 H2SO4(aq) = 3 MgSO4(aq) + (NH4)2SO4(aq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/11/19
Equations balanced on 07/19/19
Equations balanced on 08/18/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz sugestie?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi