WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/24/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Be2C + H2O = Be(OH)2 + CH4 =>
Be2C + 4 H2O = 2 Be(OH)2 + CH4

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

Co(OH)2 + H2SiO3 = H2O + Co(SiO3) =>
Co(OH)2 + H2SiO3 = 2 H2O + Co(SiO3)

KCIO3 = KCI + O2 =>
2 KCIO3 = 2 KCI + 3 O2

C2H2Cl4 + Ca(OH)2 = C2HCl3 + CaCl2 + H2O =>
2 C2H2Cl4 + Ca(OH)2 = 2 C2HCl3 + CaCl2 + 2 H2O

(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + H2O =>
(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4 H2O

CH4(g) + Cl2(g) = CCl4(l) + HCl(g) =>
CH4(g) + 4 Cl2(g) = CCl4(l) + 4 HCl(g)

HCL + H2O = H3O + CL =>
HCL + H2O = H3O + CL

H2SO4 + NaCI = Na2SO4 + HCI =>
H2SO4 + 2 NaCI = Na2SO4 + 2 HCI

P4 + O2 = P4O =>
2 P4 + O2 = 2 P4O

HCL + H2O = H3O + CL =>
HCL + H2O = H3O + CL

HCL + H2O = H3O + CL =>
HCL + H2O = H3O + CL

FeS2 = Fe3S4 + S2 =>
3 FeS2 = Fe3S4 + S2

CaF2 + FeCl3 = FeF3 + CaCl2 =>
3 CaF2 + 2 FeCl3 = 2 FeF3 + 3 CaCl2

H2SO4 + C = H20 + SO2 + CO2 =>
10 H2SO4 + 10 C = H20 + 10 SO2 + 10 CO2

Pb + H2O + O2 = Pb(OH)2 =>
2 Pb + 2 H2O + O2 = 2 Pb(OH)2

H2SO4 + C = H2O + SO2 + CO2 =>
2 H2SO4 + C = 2 H2O + 2 SO2 + CO2

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 = H2O + Ca(SO4) =>
Ca(OH)2 + H2SO4 = 2 H2O + Ca(SO4)

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

FeCl3 + CaF2 = FeF3 + CaCl2 =>
2 FeCl3 + 3 CaF2 = 2 FeF3 + 3 CaCl2

Fe + H2O = Fe3O4 + H2 =>
3 Fe + 4 H2O = Fe3O4 + 4 H2

Al4C3(s) + H2O(l) = Al(OH)3(s) + CH4(g) =>
Al4C3(s) + 12 H2O(l) = 4 Al(OH)3(s) + 3 CH4(g)

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

Zn + NaOH = Na2ZnO2 + H2 =>
Zn + 2 NaOH = Na2ZnO2 + H2

H3PO4 = H4P2O7 + H2O =>
2 H3PO4 = H4P2O7 + H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Se2O3 + SO3 = Se2(SO4)3 =>
Se2O3 + 3 SO3 = Se2(SO4)3

Fe + KMnO4 + H2SO4 = Fe(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O =>
5 Fe + 6 KMnO4 + 24 H2SO4 = 5 Fe(SO4)3 + 6 MnSO4 + 3 K2SO4 + 24 H2O

H2NO3 + M(OH)2 = H2O + MNO3 =>
H2NO3 + M(OH)2 = 2 H2O + MNO3

C5H10O2(l) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
2 C5H10O2(l) + 13 O2(g) = 10 CO2(g) + 10 H2O(g)

AgNO3 + FeCl3 = AgCl + Fe(NO3)3 =>
3 AgNO3 + FeCl3 = 3 AgCl + Fe(NO3)3

(NH4)2CO3 + CaCl2 = (NH4)Cl + Ca(CO3) =>
(NH4)2CO3 + CaCl2 = 2 (NH4)Cl + Ca(CO3)

Zn3Sb2 + H2O = Zn(OH)2 + SbH3 =>
Zn3Sb2 + 6 H2O = 3 Zn(OH)2 + 2 SbH3

SO2 + O2 = SO3 =>
2 SO2 + O2 = 2 SO3

HCl + C20H14O4 + Na2CO3 = NaCl + H2O + HC20 =>
200 HCl + 81 C20H14O4 + 100 Na2CO3 = 200 NaCl + 624 H2O + 86 HC20

CH3COOH + C5H12O = C7H14O2 + H2O =>
CH3COOH + C5H12O = C7H14O2 + H2O

Ca(OH)2 + H2CO3 = H2O + Ca(CO3) =>
Ca(OH)2 + H2CO3 = 2 H2O + Ca(CO3)

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

K2Cr2O7 + H2SO4 + C2H5OH = Cr2(SO4)3 + K2SO4 + CH3COOH + H20 =>
10 K2Cr2O7 + 40 H2SO4 + 70 C2H5OH = 10 Cr2(SO4)3 + 10 K2SO4 + 70 CH3COOH + 11 H20

Zn3Sb2 + H2O = Zn(OH)2 + SbH3 =>
Zn3Sb2 + 6 H2O = 3 Zn(OH)2 + 2 SbH3

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Fe2O3 + SiO2 + PbO = Fe2SiO7 + Pb =>
Fe2O3 + SiO2 + 2 PbO = Fe2SiO7 + 2 Pb

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + SO2(g) + H2O =>
2 Fe + 6 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 SO2(g) + 6 H2O

Fe(OH)3(s) + H2SO4(aq) = Fe2(SO4)3(aq) + H2O(l) =>
2 Fe(OH)3(s) + 3 H2SO4(aq) = Fe2(SO4)3(aq) + 6 H2O(l)

Zn + HCl = H2 + ZnCl2 =>
Zn + 2 HCl = H2 + ZnCl2

Mg3N2(s) + H2SO4(aq) = MgSO4(aq) + (NH4)2SO4(aq) =>
Mg3N2(s) + 4 H2SO4(aq) = 3 MgSO4(aq) + (NH4)2SO4(aq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/17/19
Equations balanced on 07/25/19
Equations balanced on 08/24/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Masz jakiś pomysł?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi