WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 07/04/20

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Na3PO4 + KOH = NaOH + K3PO4 =>
Na3PO4 + 3 KOH = 3 NaOH + K3PO4

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 =>
AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

NaCl + F2 = NaF + Cl2 =>
2 NaCl + F2 = 2 NaF + Cl2

Cl2(g) + NaBr(aq) = NaCl(aq) + Br2(l) =>
Cl2(g) + 2 NaBr(aq) = 2 NaCl(aq) + Br2(l)

NH4OH + H = NH4OH2 =>
NH4OH + H = NH4OH2

H2(g) + O2(g) = H2O(g) =>
2 H2(g) + O2(g) = 2 H2O(g)

Cl2(g) + NaBr(aq) = NaCl(aq) + Br2(l) =>
Cl2(g) + 2 NaBr(aq) = 2 NaCl(aq) + Br2(l)

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Al2(SO4)3 + CaCl2 = AlCl3 + CaSO4 =>
Al2(SO4)3 + 3 CaCl2 = 2 AlCl3 + 3 CaSO4

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

H2O(l) = H2(g) + O2(g) =>
2 H2O(l) = 2 H2(g) + O2(g)

RbBr(aq) + AgCl(s) = AgBr(s) + RbCl(aq) =>
RbBr(aq) + AgCl(s) = AgBr(s) + RbCl(aq)

C3H8(g) + O2(g) = CO2(g) + H2O(g) =>
C3H8(g) + 5 O2(g) = 3 CO2(g) + 4 H2O(g)

Mn60Ta30O135 + Mn30Fe15Mo15O90 = Mn30[Mn4Ta2Fe9][Ta6Mo9]O90 =>
4 Mn60Ta30O135 + 9 Mn30Fe15Mo15O90 = 15 Mn30[Mn4Ta2Fe9][Ta6Mo9]O90

Mn60Ta30O135 + Mn30Fe15Mo15O90 = Mn30[Mn4Ta2Fe9][Ta6Mo9]O90 =>
4 Mn60Ta30O135 + 9 Mn30Fe15Mo15O90 = 15 Mn30[Mn4Ta2Fe9][Ta6Mo9]O90

PO4{3-} + H2O = HPO4{2-} + OH{-} =>
PO4{3-} + H2O = HPO4{2-} + OH{-}

Zn(s) + HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g) =>
Zn(s) + 2 HCl(aq) = ZnCl2(aq) + H2(g)

Mn4Ta2O9 + Mn2FeMoO6 = Mn34Ta8Fe9Mo9O90 =>
4 Mn4Ta2O9 + 9 Mn2FeMoO6 = Mn34Ta8Fe9Mo9O90

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

N2 + F2 = NF3 =>
N2 + 3 F2 = 2 NF3

LiOH = Li2O + H2O =>
2 LiOH = Li2O + H2O

CH4 + O2 = CO + H2O =>
2 CH4 + 3 O2 = 2 CO + 4 H2O

PB(NO3)2 = PBO + NO2 + O2 =>
2 PB(NO3)2 = 2 PBO + 4 NO2 + O2

CH4 + O2 = CO + H2 =>
2 CH4 + O2 = 2 CO + 4 H2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

LiOH = Li2O + H2O =>
2 LiOH = Li2O + H2O

CaF2 + Li2SO4 = CaSO4 + LiF =>
CaF2 + Li2SO4 = CaSO4 + 2 LiF

CuSO4 + KI = CuI + I2 + K2SO4 =>
2 CuSO4 + 4 KI = 2 CuI + I2 + 2 K2SO4

PO4{3-} + H2O = HPO4{2-} + OH{-} =>
PO4{3-} + H2O = HPO4{2-} + OH{-}

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

IO3{-} + I{-} + H{+} = I2 + H2O =>
IO3{-} + 5 I{-} + 6 H{+} = 3 I2 + 3 H2O

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

S(s) + O2(g) = SO2(g) =>
S(s) + O2(g) = SO2(g)

HCl(aq) + Mg(OH)2(aq) = MgCl2(aq) + H2O(l) =>
2 HCl(aq) + Mg(OH)2(aq) = MgCl2(aq) + 2 H2O(l)

Br2(l) + KI(aq) = I2(aq) + KBr(aq) =>
Br2(l) + 2 KI(aq) = I2(aq) + 2 KBr(aq)

Na2O = Na + O2 =>
2 Na2O = 4 Na + O2

Ag + CuSO4 = Ag2SO4 + Cu =>
2 Ag + CuSO4 = Ag2SO4 + Cu

MnO4{-} + Cl{-} + H{+} = Mn{2+} + Cl2 + H2O =>
2 MnO4{-} + 10 Cl{-} + 16 H{+} = 2 Mn{2+} + 5 Cl2 + 8 H2O

FeTiO3 + H2SO4 + H2O = FeSO4*7H2O + TiOSO4 =>
FeTiO3 + 2 H2SO4 + 5 H2O = FeSO4*7H2O + TiOSO4

NH4Cl + NaNO3 = NH4NO3 + NaCl =>
NH4Cl + NaNO3 = NH4NO3 + NaCl

C6H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H10 + 17 O2 = 12 CO2 + 10 H2O

NH4Cl + NaNO3 = NH4NO3 + NaCl =>
NH4Cl + NaNO3 = NH4NO3 + NaCl

Na + Br2 = NaBr =>
2 Na + Br2 = 2 NaBr

H2 + O2 = H2O =>
2 H2 + O2 = 2 H2O

P + HNO3 = H3PO4 + NO2 + H2O =>
P + 5 HNO3 = H3PO4 + 5 NO2 + H2O

NH4Cl + NaNO3 = NH4NO3 + NaCl =>
NH4Cl + NaNO3 = NH4NO3 + NaCl

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/27/20
Equations balanced on 06/04/20
Equations balanced on 07/04/19
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi