Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 08/17/22

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

H2O + CO2 = C7H8 + O2 =>
4 H2O + 7 CO2 = C7H8 + 9 O2

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O =>
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O

CF4 + Br2 = CBr4 + F2 =>
CF4 + 2 Br2 = CBr4 + 2 F2

CF4 + Br2 = CBr4 + F2 =>
CF4 + 2 Br2 = CBr4 + 2 F2

FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O =>
FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

GaF3 + Cs = CsF + Ga =>
GaF3 + 3 Cs = 3 CsF + Ga

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Cu + AgNO3 = Cu(NO3)2 + Ag =>
Cu + 2 AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2 Ag

RbNO3 + BeF2 = Be(NO3)2 + RbF =>
2 RbNO3 + BeF2 = Be(NO3)2 + 2 RbF

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

Ca5(PO4)3F + H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + CaSO4 + HF =>
2 Ca5(PO4)3F + 7 H2SO4 = 3 Ca(H2PO4)2 + 7 CaSO4 + 2 HF

ZnCl2 + H2SO4 = ZnSO4 + HCl =>
ZnCl2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2 HCl

Fe + CH3COOH = Fe(CH3COO)2 + H2 =>
Fe + 2 CH3COOH = Fe(CH3COO)2 + H2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

MgO + HCl = MgCl2 + H2O =>
MgO + 2 HCl = MgCl2 + H2O

SiH4 + N2O = SiO2 + H2O + N2 =>
SiH4 + 4 N2O = SiO2 + 2 H2O + 4 N2

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

Ca3P2(aq) + H2O(l) = Ca(OH)2(aq) + PH3(aq) =>
Ca3P2(aq) + 6 H2O(l) = 3 Ca(OH)2(aq) + 2 PH3(aq)

GaF3 + Cs = CsF + Ga =>
GaF3 + 3 Cs = 3 CsF + Ga

CuO + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O =>
CuO + 2 HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

CF4 + Br2 = CBr4 + F2 =>
CF4 + 2 Br2 = CBr4 + 2 F2

CF4 + Br2 = CBr4 + F2 =>
CF4 + 2 Br2 = CBr4 + 2 F2

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

HgS + O2 = Hg + SO2 =>
HgS + O2 = Hg + SO2

BF3 + Li2(SO3) = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2(SO3) = B2(SO3)3 + 6 LiF

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

C7H17 + O2 = CO2 + H2O =>
4 C7H17 + 45 O2 = 28 CO2 + 34 H2O

MnO2 + HCl = MnCl2 + H2O + Cl2 =>
MnO2 + 4 HCl = MnCl2 + 2 H2O + Cl2

Mn + NaOCl = MnO2 + NaCl =>
Mn + 2 NaOCl = MnO2 + 2 NaCl

HNO3 = NO2 + H2O + O2 =>
4 HNO3 = 4 NO2 + 2 H2O + O2

N2H4 + O2 = NO2 + H2O =>
N2H4 + 3 O2 = 2 NO2 + 2 H2O

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

C2H2 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H2 + 5 O2 = 4 CO2 + 2 H2O

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O =>
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

C10H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C10H8 + 12 O2 = 10 CO2 + 4 H2O

MnSO4 + NaOCl + H2O = MnO2 + NaCl + H2SO4 =>
MnSO4 + NaOCl + H2O = MnO2 + NaCl + H2SO4

GaF3 + Cs = CsF + Ga =>
GaF3 + 3 Cs = 3 CsF + Ga

KOH + H3PO4 = K3PO4 + H2O =>
3 KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3 H2O

GaF3 + Cs = CsF + Ga =>
GaF3 + 3 Cs = 3 CsF + Ga

Ca5(PO4)3F + H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + CaSO4 + HF =>
2 Ca5(PO4)3F + 7 H2SO4 = 3 Ca(H2PO4)2 + 7 CaSO4 + 2 HF

CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + H2CO3 =>
3 CaCO3 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 H2CO3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/10/22
Equations balanced on 07/18/22
Equations balanced on 08/17/21
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?