Printed from https://www.webqc.org

Chemical Equations Balanced on 05/27/23

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
C7H6O3 + C4H6O3 = C9H8O4 =>
11 C7H6O3 + C4H6O3 = 9 C9H8O4

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

Ca + HCl = CaCl2 + H2 =>
Ca + 2 HCl = CaCl2 + H2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O + 2 NO

C4H12 + O2 = CO2 + H20 =>
5 C4H12 + 20 O2 = 20 CO2 + 3 H20

N2 + O2 = N2O5 =>
2 N2 + 5 O2 = 2 N2O5

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

Zn + AgNO3 = Zn(NO3)2 + Ag =>
Zn + 2 AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2 Ag

MgCl2 + Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + NaCl =>
3 MgCl2 + 2 Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6 NaCl

MgCl2 + Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + NaCl =>
3 MgCl2 + 2 Na3PO4 = Mg3(PO4)2 + 6 NaCl

Na2O + H2O = NaOH =>
Na2O + H2O = 2 NaOH

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2

C + S8 = CS2 =>
4 C + S8 = 4 CS2

CH3COOH + CaCO3 = (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O =>
2 CH3COOH + CaCO3 = (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na2S + HCl = NaCl + H2S =>
Na2S + 2 HCl = 2 NaCl + H2S

CH3COOH + CaCO3 = (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O =>
2 CH3COOH + CaCO3 = (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Na + NaNO3 = Na2O + N2 =>
10 Na + 2 NaNO3 = 6 Na2O + N2

C4H9OH + O2 = CO2 + H2O =>
C4H9OH + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

H2S + HNO3 = H2SO4 + NO + H2O =>
3 H2S + 8 HNO3 = 3 H2SO4 + 8 NO + 4 H2O

Na2CO3(s) + HCl(aq) = NaCl(aq) + NaHCO3(aq) =>
Na2CO3(s) + HCl(aq) = NaCl(aq) + NaHCO3(aq)

C8H9OH + C2H4O2 = C10H12O2 + H2O =>
C8H9OH + C2H4O2 = C10H12O2 + H2O

Na2CO3 + H3PO4 = Na3PO4 + H2O + CO2 =>
3 Na2CO3 + 2 H3PO4 = 2 Na3PO4 + 3 H2O + 3 CO2

BaCl2 + Al2(SO4)3 = BaSO4 + AlCl3 =>
3 BaCl2 + Al2(SO4)3 = 3 BaSO4 + 2 AlCl3

H2S + SO2 = S + H2O =>
2 H2S + SO2 = 3 S + 2 H2O

Cl2 + NaBr = NaCl + Br2 =>
Cl2 + 2 NaBr = 2 NaCl + Br2

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Na + S = Na2S =>
2 Na + S = Na2S

C8H18 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C8H18 + 25 O2 = 16 CO2 + 18 H2O

HNO3 = NO + H2O + O2 =>
4 HNO3 = 4 NO + 2 H2O + 3 O2

C12H22O11 + O2 = CO2 + H2O =>
C12H22O11 + 12 O2 = 12 CO2 + 11 H2O

HClO3 + KOH = KClO3 + H2O =>
HClO3 + KOH = KClO3 + H2O

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

HNO3 + S = H2SO4 + NO =>
2 HNO3 + S = H2SO4 + 2 NO

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + HOH =>
Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2 HOH

MgCO3 + HCl = MgCl2 + H2O + CO2 =>
MgCO3 + 2 HCl = MgCl2 + H2O + CO2

AgI + Na2S = Ag2S + NaI =>
2 AgI + Na2S = Ag2S + 2 NaI

Fe2O3 + C = Fe + CO2 =>
2 Fe2O3 + 3 C = 4 Fe + 3 CO2

Ba + HCl = BaCl2 + H2 =>
Ba + 2 HCl = BaCl2 + H2

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

C5H9O + O2 = CO2 + H2O =>
4 C5H9O + 27 O2 = 20 CO2 + 18 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

K + F2 = KF =>
2 K + F2 = 2 KF

K + F2 = KF =>
2 K + F2 = 2 KF

K + F2 = KF =>
2 K + F2 = 2 KF

Na3PO4 + MgCl2 = NaCl + Mg3(PO4)2 =>
2 Na3PO4 + 3 MgCl2 = 6 NaCl + Mg3(PO4)2

NaCl + MnO2 + H2SO4 = Cl2 + MnSO4 + Na2SO4 + H2O =>
2 NaCl + MnO2 + 2 H2SO4 = Cl2 + MnSO4 + Na2SO4 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 05/20/23
Equations balanced on 04/27/23
Equations balanced on 05/27/22
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?