Printed from https://www.webqc.org

How to cite

Jak cytować?

Styl APA (Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne).

  • Format: Tytuł strony internetowej. (Rok, miesiąc, data dostępu). Nazwa strony. Adres URL
  • Przykład: Gay-Lussac jest prawo gazu kalkulator. (2024, February 26). WebQC.Org. https://pl.webqc.org/gay_lussac_gas_law.html

Styl MLA (Nowoczesne Stowarzyszenie Języka).

  • Format: „Tytuł strony internetowej”. Nazwa strony internetowej, data dostępu, adres URL.
  • Przykład: 'Gay-Lussac jest prawo gazu kalkulator', WebQC.Org, 26 February 2024, https://pl.webqc.org/gay_lussac_gas_law.html

Chicagowski podręcznik stylu

  • Format: „Tytuł strony internetowej”. Nazwa witryny internetowej, data ostatniej modyfikacji (jeśli jest dostępna), adres URL.
  • Przykład: 'Gay-Lussac jest prawo gazu kalkulator.' WebQC.Org, ostatnio zmodyfikowany February 26, 2024, https://pl.webqc.org/gay_lussac_gas_law.html

Styl Harwarda

  • Format: Tytuł strony internetowej. Nazwa strony. Dostępne pod adresem: URL (dostęp: dzień miesiąc rok).
  • Przykład: Gay-Lussac jest prawo gazu kalkulator, WebQC.Org. Dostępne o : https://pl.webqc.org/gay_lussac_gas_law.html (Dostęp: 26 February 2024).

W stylu Vancouver

  • Format: Tytuł strony internetowej [Internet]. Nazwa strony internetowej [cytowany rok miesiąc dzień]. Dostępne z: URL.
  • Przykład: Gay-Lussac jest prawo gazu kalkulator [Internet]. WebQC.Org [cytowane 2024 February 26]. dostępne od: https://pl.webqc.org/gay_lussac_gas_law.html
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?