WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/05/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
H + O = H2O =>
2 H + O = H2O

NaH2PO4 = NaPO3 + H2O =>
NaH2PO4 = NaPO3 + H2O

H2CO3 = H2O + CO2 =>
H2CO3 = H2O + CO2

H2 + Br2 = HBr =>
H2 + Br2 = 2 HBr

K3[Fe(CN)6] + FeSO4 = KFe[Fe(CN)6] + K2SO4 =>
K3[Fe(CN)6] + FeSO4 = KFe[Fe(CN)6] + K2SO4

KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 =>
2 KMnO4 + 16 HCl = 2 KCl + 2 MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2

CaCO3 = CaO + CO2 =>
CaCO3 = CaO + CO2

K4[Fe(CN)6] + FeSO4 = Fe2[Fe(CN)6] + K2SO4 =>
K4[Fe(CN)6] + 2 FeSO4 = Fe2[Fe(CN)6] + 2 K2SO4

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

K3[Fe(CN)6] + FeSO4 = KFe[Fe(CN)6] + K2SO4 =>
K3[Fe(CN)6] + FeSO4 = KFe[Fe(CN)6] + K2SO4

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

C2H5OH + C4H8O = (C2H5)2OC4H8O + C4H6O2 =>
2 C2H5OH + 6 C4H8O = 3(C2H5)2OC4H8O + C4H6O2

Na2HPO4 = Na4P2O7 + H2O =>
2 Na2HPO4 = Na4P2O7 + H2O

H2S + KMnO4 = MnO2 + S + KOH + H2O =>
3 H2S + 2 KMnO4 = 2 MnO2 + 3 S + 2 KOH + 2 H2O

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

BaSO4 + H2SO4 = Ba(HSO4)2 =>
BaSO4 + H2SO4 = Ba(HSO4)2

Be(OH)2 = BeO + H2O =>
Be(OH)2 = BeO + H2O

FeSO4 + AgNO3 = FeNO3 + AgSO4 =>
FeSO4 + AgNO3 = FeNO3 + AgSO4

K4Fe(CN)6 + H2SO4 + H2O = K2SO4 + FeSO4 + (NH4)2SO4 + CO =>
K4Fe(CN)6 + 6 H2SO4 + 6 H2O = 2 K2SO4 + FeSO4 + 3(NH4)2SO4 + 6 CO

BaO + H2O = Ba(OH)2 =>
BaO + H2O = Ba(OH)2

Na2SO3 + S = Na2S2O3 =>
Na2SO3 + S = Na2S2O3

C6H5COOH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H5COOH + 15 O2 = 14 CO2 + 6 H2O

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

K4Fe(CN)6 + KMnO4 + H2SO4 = KHSO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + HNO3 + CO2 + H2O =>
10 K4Fe(CN)6 + 122 KMnO4 + 299 H2SO4 = 162 KHSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 122 MnSO4 + 60 HNO3 + 60 CO2 + 188 H2O

PhCH3 + KMnO4 + H2SO4 = PhCOOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O =>
5 PhCH3 + 6 KMnO4 + 9 H2SO4 = 5 PhCOOH + 3 K2SO4 + 6 MnSO4 + 14 H2O

H2SO3 = H2O + SO2 =>
H2SO3 = H2O + SO2

SO2 + NaOH = Na2SO3 + H2O =>
SO2 + 2 NaOH = Na2SO3 + H2O

H3PO4 = H4P2O7 + H2O =>
2 H3PO4 = H4P2O7 + H2O

HAsO2 = As2O3 + H2O =>
2 HAsO2 = As2O3 + H2O

Na2SO3 + S = Na2S2O3 =>
Na2SO3 + S = Na2S2O3

NaPO3 + CuO = NaCuPO4 =>
NaPO3 + CuO = NaCuPO4

SO3 + H2O = H2SO4 =>
SO3 + H2O = H2SO4

Be(OH)2 = BeO + H2O =>
Be(OH)2 = BeO + H2O

BaO + H2O = Ba(OH)2 =>
BaO + H2O = Ba(OH)2

Na2SO3 + S = Na2S2O3 =>
Na2SO3 + S = Na2S2O3

Na{+} + OH{-} = NaOH =>
Na{+} + OH{-} = NaOH

Cu(NO3)2 = CuO + NO2 + O2 =>
2 Cu(NO3)2 = 2 CuO + 4 NO2 + O2

SO2 + H2O = H2SO3 =>
SO2 + H2O = H2SO3

UO3 + H2 = UO2 + H2O =>
UO3 + H2 = UO2 + H2O

SO2 + H2O = H2SO3 =>
SO2 + H2O = H2SO3

Li2O + H2O = LiOH =>
Li2O + H2O = 2 LiOH

Na2HPO4 = Na4P2O7 + H2O =>
2 Na2HPO4 = Na4P2O7 + H2O

CdSO4 + H2S = CdS + H2SO4 =>
CdSO4 + H2S = CdS + H2SO4

H4As2O7 = As2O5 + H2O =>
H4As2O7 = As2O5 + 2 H2O

HC2H3O2 + Ca(OH)2 = Ca(C2H3O2)2 + H2O =>
2 HC2H3O2 + Ca(OH)2 = Ca(C2H3O2)2 + 2 H2O

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

HIO3 = I2O5 + H2O =>
2 HIO3 = I2O5 + H2O

CaC2 + N2 = CaCN2 + C =>
CaC2 + N2 = CaCN2 + C

Mg(OH)2 = (MgOH)2O + H2O =>
2 Mg(OH)2 = (MgOH)2O + H2O

CaCO3 + HCl = CaCl2 + CO2 + H2O =>
CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/29/11
Equations balanced on 12/06/11
Equations balanced on 01/05/11
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi