WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/12

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
H2SO4 + Mg(OH)2 = MgSO4 + H2O =>
H2SO4 + Mg(OH)2 = MgSO4 + 2 H2O

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + NH3 + H2O =>
(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2 NH3 + 2 H2O

C3H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H6 + 9 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

N2O4 + N2H4 = N2 + H2O =>
N2O4 + 2 N2H4 = 3 N2 + 4 H2O

C5H12 + O2 = CO2 + H2O =>
C5H12 + 8 O2 = 5 CO2 + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H20 =>
20 NH3 + 10 O2 = 20 NO + 3 H20

KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + HNO3 =>
2 KNO3 + H2CO3 = K2CO3 + 2 HNO3

KOH + H2SO4 = K2SO4 + H2O =>
2 KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2 H2O

B2Br6 + HNO3 = B(NO3)3 + HBr =>
B2Br6 + 6 HNO3 = 2 B(NO3)3 + 6 HBr

BF3 + Li2SO3 = B2(SO3)3 + LiF =>
2 BF3 + 3 Li2SO3 = B2(SO3)3 + 6 LiF

(NH4)3PO4 + Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + NH4NO3 =>
4(NH4)3PO4 + 3 Pb(NO3)4 = Pb3(PO4)4 + 12 NH4NO3

CO + H2 = CH3OH =>
CO + 2 H2 = CH3OH

Bi2O3 + TiO2 = Bi4Ti3O12 =>
2 Bi2O3 + 3 TiO2 = Bi4Ti3O12

Fe + Cl2 = FeCl3 =>
2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

Bi2O3 + TiO2 = Bi4Ti3O12 =>
2 Bi2O3 + 3 TiO2 = Bi4Ti3O12

CaCO3 + H3PO4 = Ca3(PO4)2 + CO2 + H2O =>
3 CaCO3 + 2 H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 3 CO2 + 3 H2O

Mg(OH)2 = MgO + H2O =>
Mg(OH)2 = MgO + H2O

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

Bi2O3 + TiO2 + Gd2O3 = Bi3GdTi3O12 =>
3 Bi2O3 + 6 TiO2 + Gd2O3 = 2 Bi3GdTi3O12

Sn(OH)4 + HBr = H2O + SnBr4 =>
Sn(OH)4 + 4 HBr = 4 H2O + SnBr4

H2O + O = HO =>
H2O + O = 2 HO

Bi2O3 + TiO2 + Gd2O3 = Bi2Gd2Ti3O12 =>
Bi2O3 + 3 TiO2 + Gd2O3 = Bi2Gd2Ti3O12

SO3 = S + O2 =>
2 SO3 = 2 S + 3 O2

C5H12 + O = H2O + CO2 =>
C5H12 + 16 O = 6 H2O + 5 CO2

Bi2O3 + TiO2 + Gd2O3 = Bi1Gd3Ti3O12 =>
Bi2O3 + 6 TiO2 + 3 Gd2O3 = 2 Bi1Gd3Ti3O12

Al4C3 + H2O = CH4 + Al(OH)3 =>
Al4C3 + 12 H2O = 3 CH4 + 4 Al(OH)3

Fe + Cu(ii)(NO3)2 = Fe(iii)(NO3)2Cu =>
Fe + Cu(ii)(NO3)2 = Fe(iii)(NO3)2Cu

CaH2 + H2O = Ca(OH)2 + H2 =>
CaH2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + 2 H2

Al4C3 + H2O = CH4 + Al(OH)3 =>
Al4C3 + 12 H2O = 3 CH4 + 4 Al(OH)3

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

LiOH + Fe(NO3)3 = LiNO3 + Fe(OH)3 =>
3 LiOH + Fe(NO3)3 = 3 LiNO3 + Fe(OH)3

Hg + H2SO4 = HgSO4 + SO2 + H2O =>
Hg + 2 H2SO4 = HgSO4 + SO2 + 2 H2O

Cu + Ag(NO3) = Cu(NO3) + Ag =>
Cu + Ag(NO3) = Cu(NO3) + Ag

SiO2 + Na2O = Na2SiO3 =>
SiO2 + Na2O = Na2SiO3

Na + Cl = NaCl =>
Na + Cl = NaCl

C6H6S + O2 = CO + H2O + SO3 =>
C6H6S + 6 O2 = 6 CO + 3 H2O + SO3

H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + Fe2O3 = Fe2(SO4)3 + 3 H2O

NaCl + CaH2O2 = NaH2O2 + CaCl =>
NaCl + CaH2O2 = NaH2O2 + CaCl

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

NaCl + CaH2O2 = NaH2O2 + CaCl =>
NaCl + CaH2O2 = NaH2O2 + CaCl

NaOH + AgNO3 = NaNO3 + AgOH =>
NaOH + AgNO3 = NaNO3 + AgOH

Na{+} + Cl{-} = NaCl =>
Na{+} + Cl{-} = NaCl

Ca(OH)2 + H3PO4 = H2O + Ca3(PO4)2 =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = 6 H2O + Ca3(PO4)2

KCIO3 = KCI + O2 =>
2 KCIO3 = 2 KCI + 3 O2

Na2SiO3 + HCL = NaCL + H2SiO3 =>
Na2SiO3 + 2 HCL = 2 NaCL + H2SiO3

C3H8O + O2 = CO2 + H2O =>
2 C3H8O + 9 O2 = 6 CO2 + 8 H2O

H3PO3 + Na = NaPO3 + H2 =>
2 H3PO3 + 2 Na = 2 NaPO3 + 3 H2

S + O = SO3 =>
S + 3 O = SO3

H3PO3 + Na = NaPO3 + H =>
H3PO3 + Na = NaPO3 + 3 H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/11
Equations balanced on 12/07/11
Equations balanced on 01/06/11
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi