WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 07/11/20

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
HC2H3O2(aq) + K2CO3(aq) = H2O(l) + CO2(g) + KC2H3O2 =>
2 HC2H3O2(aq) + K2CO3(aq) = H2O(l) + CO2(g) + 2 KC2H3O2

AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + KNO3 =>
2 AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2 KNO3

Al(OH)3 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2O =>
2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

Mn(NO3)2 = MnO2 + NO2 =>
Mn(NO3)2 = MnO2 + 2 NO2

Mn(NO3)2 = MnO2 + NO2 =>
Mn(NO3)2 = MnO2 + 2 NO2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

Al + O2 = Al2O3 =>
4 Al + 3 O2 = 2 Al2O3

C2H4 + O2 = CO2 + H2O =>
C2H4 + 3 O2 = 2 CO2 + 2 H2O

H3PO4 + Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mg(OH)2 = Mg3(PO4)2 + 6 H2O

Hg + O2 = HgO =>
2 Hg + O2 = 2 HgO

NaHCO3 + CH3COOH = NaCH3COO + H2O + CO2 =>
NaHCO3 + CH3COOH = NaCH3COO + H2O + CO2

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

CH4 + O2 = CO2 + H2O =>
CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

HCl(g) + O2(g) = H2O(g) + Cl2(g) =>
4 HCl(g) + O2(g) = 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

(NH4)3PO4 + ZnBr2 = NH4Br + Zn3(PO4)2 =>
2 (NH4)3PO4 + 3 ZnBr2 = 6 NH4Br + Zn3(PO4)2

K + H2O = KOH + H2 =>
2 K + 2 H2O = 2 KOH + H2

Li + H2O = LiOH + H2 =>
2 Li + 2 H2O = 2 LiOH + H2

Cu2O + H2 = Cu + H2O =>
Cu2O + H2 = 2 Cu + H2O

H3PO4 + Mn(OH)2 = Mn3(PO4)2 + H2O =>
2 H3PO4 + 3 Mn(OH)2 = Mn3(PO4)2 + 6 H2O

Ca(OH)2 + H3PO4 = H2O + Ca3(PO4)2 =>
3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 = 6 H2O + Ca3(PO4)2

NH3 + O2 = HNO3 + H2O =>
NH3 + 2 O2 = HNO3 + H2O

NH4NO3 = N2O + H2O =>
NH4NO3 = N2O + 2 H2O

NH3 + O2 = HNO3 + H2O =>
NH3 + 2 O2 = HNO3 + H2O

Si4H10 + O2 = SiO2 + H2O =>
2 Si4H10 + 13 O2 = 8 SiO2 + 10 H2O

Mg + F2 = MgF2 =>
Mg + F2 = MgF2

Na2O2 + H2O = NaOH + O2 =>
2 Na2O2 + 2 H2O = 4 NaOH + O2

C + H2 = C3H8 =>
3 C + 4 H2 = C3H8

Pb(NO3)2 + NaI = NaNO3 + PbI2 =>
Pb(NO3)2 + 2 NaI = 2 NaNO3 + PbI2

Ba + HCl = BaCl2 + H2 =>
Ba + 2 HCl = BaCl2 + H2

Ba + HCl = BaCl2 + H =>
Ba + 2 HCl = BaCl2 + 2 H

Ni + MgCl2 = NiCl2 + Mg =>
Ni + MgCl2 = NiCl2 + Mg

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

As2S3 + HNO3 + H2O = H3AsO4 + NO + S =>
3 As2S3 + 10 HNO3 + 4 H2O = 6 H3AsO4 + 10 NO + 9 S

Ba + HCl = BaCl2 + H2 =>
Ba + 2 HCl = BaCl2 + H2

Ba + HCl = BaCl2 + H =>
Ba + 2 HCl = BaCl2 + 2 H

H2CO3 + NH4OH = (NH4)2CO3 + H2O =>
H2CO3 + 2 NH4OH = (NH4)2CO3 + 2 H2O

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

HCl(g) + O2(g) = H2O(g) + Cl2(g) =>
4 HCl(g) + O2(g) = 2 H2O(g) + 2 Cl2(g)

(NH4)3PO4 = H3PO4 + NH3 =>
(NH4)3PO4 = H3PO4 + 3 NH3

K2SO3(aq) + MnCl2(aq) = MnSO3(s) + KCl(aq) =>
K2SO3(aq) + MnCl2(aq) = MnSO3(s) + 2 KCl(aq)

Ca + N = Ca3N2 =>
3 Ca + 2 N = Ca3N2

Mg + O2 = MgO =>
2 Mg + O2 = 2 MgO

FeCl3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaCl =>
FeCl3 + 3 NaOH = Fe(OH)3 + 3 NaCl

BF3 + H2O = HF + H3BO3 =>
BF3 + 3 H2O = 3 HF + H3BO3

HCl + NaOH = NaCl + H2O =>
HCl + NaOH = NaCl + H2O

K + O2 = K2O =>
4 K + O2 = 2 K2O

C4H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H8 + 6 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 07/04/20
Equations balanced on 06/11/20
Equations balanced on 07/11/19
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi