Printed from https://www.webqc.org

Masa Molowa, Masa Cząsteczkowa i Kalkulator Składu Pierwiastkowego


Masa molowa of CuSO4*5H2O is 249.6850 g/mol
Zamiana masy CuSO4*5H2O na mole
ZwiązekMoleMasa, g
CuSO4*5H2O

Skład pierwiastkowy CuSO4*5H2O
PierwiastekSymbolMasa atomowaAtomyProcent masowy
MiedźCu63.546125.4505
SiarkaS32.065112.8422
TlenO15.9994957.6705
WodórH1.00794104.0368

Procent składu masyProcent składu cząsteczkowego

Przykładowe reakcje dla CuSO4*5H2O
RównanieTyp reakcji
CuSO4*5H2O = CuSO4 + H2Odecomposition

Formuła w systemie Hill CuH10O9S

Obliczanie masy molowej (masa molowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego, wpisz jego wzór i wciśnij 'oblicz' We wzorze chemicznym można użyć:
  • Każdy pierwiastek chemiczny. Capitalize the first letter in chemical symbol and use lower case for the remaining letters: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Grupy funkcyjne:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • nawiasy zwykłe () lub kwadratowe [].
  • Nazwy zwyczajowe związków.
Przykłady obliczeń molowych masowych: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Obliczanie masy cząsteczkowej (masa cząsteczkowa)

To calculate molecular weight of a chemical compound enter it's formula, specify its isotope mass number after each element in square brackets.
Przykłady obliczeń molekularnych wagowych: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definicje masie cząsteczkowej, masy cząsteczkowej, masy cząsteczkowej i masy molowej

  • Masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki substancji i jest wyrażona w jednostkach masy atomowej (u). (1 u jest równe 1/12 masy atomu węgla-12)
  • Masa molowa ( masa cząsteczkowa ) jest masą jednego mola substancji i jest wyrażona w g / mol.
Masy atomów i izotopami są z NIST artykułu .

Podobne: Ciężary cząsteczkowe aminokwasów
Masy cząsteczkowe obliczane dzisiaj
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?