Printed from https://www.webqc.org

Masa Molowa, Masa Cząsteczkowa i Kalkulator Składu Pierwiastkowego


Masa molowa of KHSO4 is 136.1688 g/mol
Zamiana masy KHSO4 na mole
ZwiązekMoleMasa, g
KHSO4

Skład pierwiastkowy KHSO4
PierwiastekSymbolMasa atomowaAtomyProcent masowy
PotasK39.0983128.7131
WodórH1.0079410.7402
SiarkaS32.065123.5480
TlenO15.9994446.9987

Procent składu masyProcent składu cząsteczkowego

Przykładowe reakcje dla KHSO4
RównanieTyp reakcji
KHSO4 + KOH = K2SO4 + H2OPodwójna wymiana
KHSO4 = K2S2O7 + H2Odecomposition
NaOH + KHSO4 = KSO4Na + H2OPodwójna wymiana

Formuła w systemie Hill HKO4S

Obliczanie masy molowej (masa molowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego, wpisz jego wzór i wciśnij 'oblicz' We wzorze chemicznym można użyć:
  • Każdy pierwiastek chemiczny. Pierwszą literę symbolu chemicznego napisz wielką, a resztę małą: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Grupy funkcyjne:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • nawiasy zwykłe () lub kwadratowe [].
  • Nazwy zwyczajowe związków.
Przykłady obliczeń molowych masowych: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Obliczanie masy cząsteczkowej (masa cząsteczkowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego wpisz jego wzór, podaj numer masowy jego izotopu po każdym pierwiastku in square brackets.
Przykłady obliczeń molekularnych wagowych: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definicje masie cząsteczkowej, masy cząsteczkowej, masy cząsteczkowej i masy molowej

  • Masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki substancji i jest wyrażona w jednostkach masy atomowej (u). (1 u jest równe 1/12 masy atomu węgla-12)
  • Masa molowa ( masa cząsteczkowa ) jest masą jednego mola substancji i jest wyrażona w g / mol.
Masy atomów i izotopami są z NIST artykułu .

Podobne: Ciężary cząsteczkowe aminokwasów
Masy cząsteczkowe obliczane dzisiaj
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?