WebQC.Org logo

Masa Molowa, Masa Cząsteczkowa i Kalkulator Składu Pierwiastkowego


Masa molowa of Mg(NO3)2 is 148.3148 g/mol Kopiuj do schowka
Zamiana masy Mg(NO3)2 na mole
ZwiązekMoleMasa, g
Mg(NO3)2Kopiuj do schowkaKopiuj do schowka

Skład pierwiastkowy Mg(NO3)2
PierwiastekSymbolMasa atomowaAtomyProcent masowy
MagnezMg24.3050116.3874
AzotN14.0067218.8878
TlenO15.9994664.7248

Procent składu masyProcent składu cząsteczkowego

Przykładowe reakcje dla Mg(NO3)2
RównanieTyp reakcji
Mg(NO3)2 + K3PO4 = Mg3(PO4)2 + KNO3Podwójna wymiana
Na2CO3 + Mg(NO3)2 = MgCO3 + NaNO3Podwójna wymiana
Mg(NO3)2 + H2SO4 = MgSO4 + HNO3Podwójna wymiana
Mg(NO3)2 + NaOH = Mg(OH)2 + NaNO3Podwójna wymiana
Mg(NO3)2 + KOH = Mg(OH)2 + KNO3Podwójna wymiana

Formuła w systemie Hill MgN2O6

Obliczanie masy molowej (masa molowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego, wpisz jego wzór i wciśnij 'oblicz' We wzorze chemicznym można użyć:
  • Każdy pierwiastek chemiczny. Capitalize the first letter in chemical symbol and use lower case for the remaining letters: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Grupy funkcyjne:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • nawiasy zwykłe () lub kwadratowe [].
  • Nazwy zwyczajowe związków.
Przykłady obliczeń molowych masowych: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Obliczanie masy cząsteczkowej (masa cząsteczkowa)

To calculate molecular weight of a chemical compound enter it's formula, specify its isotope mass number after each element in square brackets.
Przykłady obliczeń molekularnych wagowych: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definicje masie cząsteczkowej, masy cząsteczkowej, masy cząsteczkowej i masy molowej

  • Masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki substancji i jest wyrażona w jednostkach masy atomowej (u). (1 u jest równe 1/12 masy atomu węgla-12)
  • Masa molowa ( masa cząsteczkowa ) jest masą jednego mola substancji i jest wyrażona w g / mol.
Masy atomów i izotopami są z NIST artykułu .

Wyraź opinię o swoich doświadczeniach z kalkulatorem masy atomowej.

Podobne: Ciężary cząsteczkowe aminokwasów
Masy cząsteczkowe obliczane dzisiaj

Powrót do menu narzędzi chemicznych online
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
Do Not Sell My Personal Information
© 2021 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi