WebQC.Org logo

Masa Molowa, Masa Cząsteczkowa i Kalkulator Składu Pierwiastkowego

Did you mean (NH4)2(SO4)?

Masa molowa of NH4(SO4) is 114,1011 g/mol
Formuła w systemie Hill H4NO4S

Składu pierwiastkowy NH4(SO4):
SymbolPierwiastekMasa atomowaAtomyProcent masowy
NAzot14,0067112,2757 %
HWodór1,0079443,5335 %
SSiarka32,065128,1023 %
OTlen15,9994456,0885 %
Bezpośredni link do tej strony

Powiedz o naszej stronie przyjaciołom!

Obliczanie masy molowej (masa molowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego wpisać go formułę i kliknij przycisk 'Oblicz!'. We wzorze chemicznym można użyć:
  • Każdy pierwiastek chemiczny
  • Grupy funkcyjne:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • nawiasy zwykłe () lub kwadratowe [].
  • Nazwy zwyczajowe związków.
Przykłady obliczeń molowych masowych: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose.

Obliczanie masy cząsteczkowej (masa cząsteczkowa)

To calculate molecular weight of a chemical compound enter it's formula, specify its isotope mass number after each element in square brackets.
Przykłady obliczeń molekularnych wagowych: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definicje masie cząsteczkowej, masy cząsteczkowej, masy cząsteczkowej i masy molowej

  • Masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki substancji i jest wyrażona w jednostkach masy atomowej (u). (1 u jest równe 1/12 masy atomu węgla-12)
  • Masa molowa ( masa cząsteczkowa ) jest masą jednego mola substancji i jest wyrażona w g / mol.
Masy atomów i izotopami są z NIST artykułu .

Wyraź opinię o swoich doświadczeniach z kalkulatorem masy atomowej.

Podobne: Ciężary cząsteczkowe aminokwasów
Masy cząsteczkowe obliczane dzisiaj

Powrót do menu narzędzi chemicznych online
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2019 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Sugestia?
Skontaktuj się z nami


Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi