Printed from https://www.webqc.org

Masa Molowa, Masa Cząsteczkowa i Kalkulator Składu Pierwiastkowego

Masa molowa of Ethanol (C2H5OH) is 46.0684 g/mol

Zamiana masy C2H5OH na mole
ZwiązekMoleMasa, g
C2H5OH

Skład pierwiastkowy C2H5OH
PierwiastekSymbolMasa atomowaAtomyProcent masowy
WęgielC12.0107252.1429
WodórH1.00794613.1275
TlenO15.9994134.7296

Procent składu masyProcent składu cząsteczkowego

Przykładowe reakcje dla C2H5OH
RównanieTyp reakcji
C2H5OH + O2 = CO2 + H2Ocombustion
C2H5OH + O2 = CO + H2Oincomplete combustion
C2H5OH + PCl3 = C2H5Cl + H3PO3Podwójna wymiana
C2H5OH + O = CO2 + H2OPodwójna wymiana
C2H5OH + CH3CO2H = CH3CO2C2H5 + H2OPodwójna wymiana

Formuła w systemie Hill C2H6O

Obliczanie masy molowej (masa molowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego, wpisz jego wzór i wciśnij 'oblicz' We wzorze chemicznym można użyć:
  • Każdy pierwiastek chemiczny. Pierwszą literę symbolu chemicznego napisz wielką, a resztę małą: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
  • Grupy funkcyjne:D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
  • nawiasy zwykłe () lub kwadratowe [].
  • Nazwy zwyczajowe związków.
Przykłady obliczeń molowych masowych: NaCl, Ca(OH)2, K4[Fe(CN)6], CuSO4*5H2O, water, nitric acid, potassium permanganate, ethanol, fructose, caffeine.

Molar mass calculator also displays common compound name, Hill formula, elemental composition, mass percent composition, atomic percent compositions and allows to convert from weight to number of moles and vice versa.

Obliczanie masy cząsteczkowej (masa cząsteczkowa)

Aby obliczyć masę molową związku chemicznego wpisz jego wzór, podaj numer masowy jego izotopu po każdym pierwiastku in square brackets.
Przykłady obliczeń molekularnych wagowych: C[14]O[16]2, S[34]O[16]2.

Definicje masie cząsteczkowej, masy cząsteczkowej, masy cząsteczkowej i masy molowej

  • Masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki substancji i jest wyrażona w jednostkach masy atomowej (u). (1 u jest równe 1/12 masy atomu węgla-12)
  • Masa molowa ( masa cząsteczkowa ) jest masą jednego mola substancji i jest wyrażona w g / mol.
Masy atomów i izotopami są z NIST artykułu .

Podobne: Ciężary cząsteczkowe aminokwasów
Masy cząsteczkowe obliczane dzisiaj
Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?