WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 06/15/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
AgNO3 + Zn = Ag + Zn(NO3)2 =>
2 AgNO3 + Zn = 2 Ag + Zn(NO3)2

Fe + O2 = Fe2O3 =>
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3

H2SO4 + Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + H2O =>
3 H2SO4 + 2 Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + 6 H2O

NH4CH3COO + AgNO3 = NH4NO3 + AgCH3COO =>
NH4CH3COO + AgNO3 = NH4NO3 + AgCH3COO

BaCl2 + Al2(SO4)3 = BaSO4 + AlCl3 =>
3 BaCl2 + Al2(SO4)3 = 3 BaSO4 + 2 AlCl3

NaOH + CuBr2 = NaBr + Cu(OH)2 =>
2 NaOH + CuBr2 = 2 NaBr + Cu(OH)2

Al + HCl = H2 + AlCl3 =>
2 Al + 6 HCl = 3 H2 + 2 AlCl3

CaO + H2O = Ca(OH)2 =>
CaO + H2O = Ca(OH)2

Pb(NO3)2(s) = PbO + NO2 + O2 =>
2 Pb(NO3)2(s) = 2 PbO + 4 NO2 + O2

C4H10 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

H2C2O4 + NaOH = Na2C2O4 + H2O =>
H2C2O4 + 2 NaOH = Na2C2O4 + 2 H2O

Hg2S + O2 = Hg2 + SO2 =>
Hg2S + O2 = Hg2 + SO2

Fe + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O =>
2 Fe + 6 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3 SO2 + 6 H2O

Al + CuSO4 = Al2(SO4)3 + Cu =>
2 Al + 3 CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Cu

CH3COOH + Ba(OH)2 = Ba(CH3COO)2 + H2O =>
2 CH3COOH + Ba(OH)2 = Ba(CH3COO)2 + 2 H2O

C8H18 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C8H18 + 25 O2 = 18 H2O + 16 CO2

C8H18 + O2 = H2O + CO2 =>
2 C8H18 + 25 O2 = 18 H2O + 16 CO2

KHSO4 + KOH = K2SO4 + H2O =>
KHSO4 + KOH = K2SO4 + H2O

FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 =>
4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

HgS + O2 = Hg2 + SO2 =>
2 HgS + 2 O2 = Hg2 + 2 SO2

H2CO3 + NaOH{-} + CaCl2 = H2O + CaCO3{2-} + NaCl =>
H2CO3 + 2 NaOH{-} + CaCl2 = 2 H2O + CaCO3{2-} + 2 NaCl

H2CO3 + NaOH{-} + CaCl2 = H2O + CaCO3{2-} + NaCl =>
H2CO3 + 2 NaOH{-} + CaCl2 = 2 H2O + CaCO3{2-} + 2 NaCl

Al + HBr = AlBr3 + H2 =>
2 Al + 6 HBr = 2 AlBr3 + 3 H2

Mg + Br2 = MgBr2 =>
Mg + Br2 = MgBr2

Al + FeO = Al2O3 + Fe =>
2 Al + 3 FeO = Al2O3 + 3 Fe

P4(s) + O2(g) = P4O10(s) =>
P4(s) + 5 O2(g) = P4O10(s)

NaCI + AgNO3 = NaNO3 + AgCI =>
NaCI + AgNO3 = NaNO3 + AgCI

H2SO4 + NaOH = H2O + Na2SO4 =>
H2SO4 + 2 NaOH = 2 H2O + Na2SO4

AgNO3 + CuCl2 = AgCl + Cu(NO3)2 =>
2 AgNO3 + CuCl2 = 2 AgCl + Cu(NO3)2

Na2CO3 + HCL = NaCL + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCL = 2 NaCL + H2O + CO2

P4(s) + O2(g) = P4O10(s) =>
P4(s) + 5 O2(g) = P4O10(s)

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 =>
Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + H2O + CO2

CaCl2(aq) + H2SO4(aq) = CaSO4(s) + HCl(aq) =>
CaCl2(aq) + H2SO4(aq) = CaSO4(s) + 2 HCl(aq)

Cl2 + H2O = HCl + HClO3 =>
3 Cl2 + 3 H2O = 5 HCl + HClO3

K + Br = KBr =>
K + Br = KBr

HgS + O2 = Hg + SO2 =>
HgS + O2 = Hg + SO2

KMnO4 + NaSO3 + H2SO4 = KSO4 + MnSO4 + NaSO4 + H2O =>
KMnO4 + 2 NaSO3 + 2 H2SO4 = KSO4 + MnSO4 + 2 NaSO4 + 2 H2O

NaCI + AgNO3 = NaNO3 + AgCI =>
NaCI + AgNO3 = NaNO3 + AgCI

CH3OH + O2 = CH2O + H2O =>
2 CH3OH + O2 = 2 CH2O + 2 H2O

TiCl2 + Mg = Ti + MgCl2 =>
TiCl2 + Mg = Ti + MgCl2

HClO4 + Ca(OH)2 = H(OH)2 + CaClO4 =>
HClO4 + Ca(OH)2 = H(OH)2 + CaClO4

SiF4 + NaOH = Na4SiO4 + NaF + H2O =>
SiF4 + 8 NaOH = Na4SiO4 + 4 NaF + 4 H2O

N2O5 = NO2 + O =>
N2O5 = 2 NO2 + O

Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4 = Na2SO4 + KHSO4 + MnSO4 + H2O =>
5 Na2SO3 + 2 KMnO4 + 4 H2SO4 = 5 Na2SO4 + 2 KHSO4 + 2 MnSO4 + 3 H2O

HClO4 + Ca(OH)2 = H(OH)2 + CaClO4 =>
HClO4 + Ca(OH)2 = H(OH)2 + CaClO4

C6H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H6 + 15 O2 = 12 CO2 + 6 H2O

CuO + SiO2 = CuSiO3 =>
CuO + SiO2 = CuSiO3

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

HCl + Na2CO3 = NaCl + CO2 + H2O =>
2 HCl + Na2CO3 = 2 NaCl + CO2 + H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 06/08/19
Equations balanced on 05/16/19
Equations balanced on 06/15/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi