WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 01/06/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
FeCl3 + NH4OH = Fe(OH)3 + NH4Cl =>
FeCl3 + 3 NH4OH = Fe(OH)3 + 3 NH4Cl

C4H8 + O2 = CO2 + H2O =>
C4H8 + 6 O2 = 4 CO2 + 4 H2O

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

C4H9OH + O2 = CO2 + H2O =>
C4H9OH + 6 O2 = 4 CO2 + 5 H2O

NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 =>
2 NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2

MnO2 + H2O + e = MnO(OH) + OH({-}) =>
MnO2 + H2O + e = MnO(OH) + OH({-})

KNO3 + HCl + KI = NO + I2 + KCl + H2O =>
2 KNO3 + 8 HCl + 6 KI = 2 NO + 3 I2 + 8 KCl + 4 H2O

NaAlO2 + H2SO4 = Al2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O =>
2 NaAlO2 + 4 H2SO4 = Al2(SO4)3 + Na2SO4 + 4 H2O

O2 + C6H8O6 = H2O + C6H6O6 =>
O2 + 2 C6H8O6 = 2 H2O + 2 C6H6O6

C3H6N6O6 = CO + N2 + H2O =>
C3H6N6O6 = 3 CO + 3 N2 + 3 H2O

MnO4{-} + H{+} = Mn{2+} + O2 + H2O =>
4 MnO4{-} + 12 H{+} = 4 Mn{2+} + 5 O2 + 6 H2O

C5H11OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 C5H11OH + 15 O2 = 10 CO2 + 12 H2O

N2O5 + H2O = HNO3 =>
N2O5 + H2O = 2 HNO3

As(v) + F2 = AsF3 =>
2 As(v) + 3 F2 = 2 AsF3

NH3 + O2 = N2 + H2O =>
4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6 H2O

Ni(CO)4 = Ni + CO =>
Ni(CO)4 = Ni + 4 CO

Pb + HCl = PbCl2 + H2 =>
Pb + 2 HCl = PbCl2 + H2

C6H14 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C6H14 + 60 O2 = 60 CO2 + 7 H20

Fe{+2} + Cr2O7{-2} + H{+} = Fe{+3} + Cr{+3} + H2O =>
6 Fe{+2} + Cr2O7{-2} + 14 H{+} = 6 Fe{+3} + 2 Cr{+3} + 7 H2O

PbO*PbO2 + O2 = PbO2 =>
2 PbO*PbO2 + O2 = 4 PbO2

CH3(CH2)4CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3(CH2)4CH3 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

C10H14NO2Cl + Mg(OH)2 = C10H13NO2 + H2O + MgCl2 =>
2 C10H14NO2Cl + Mg(OH)2 = 2 C10H13NO2 + 2 H2O + MgCl2

P2 + O2 = P2O5 =>
2 P2 + 5 O2 = 2 P2O5

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO + H2O =>
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Al + HCl = AlCl3 + H2 =>
2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2

C6H14 + O2 = CO2 + H20 =>
10 C6H14 + 60 O2 = 60 CO2 + 7 H20

KMnO4 + KNO2 + H2SO4 = MnSO4 + H2O + KNO3 + K2SO4 =>
2 KMnO4 + 5 KNO2 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 3 H2O + 5 KNO3 + K2SO4

C6H14 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O

B2O3 + Mg = MgO2 + B2 =>
2 B2O3 + 3 Mg = 3 MgO2 + 2 B2

Pb + HCl = PbCl4 + H2 =>
Pb + 4 HCl = PbCl4 + 2 H2

Ca3(PO4)2 + SiO2 + C = CaSiO3 + P + CO =>
Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5 C = 3 CaSiO3 + 2 P + 5 CO

C10H22 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C10H22 + 31 O2 = 20 CO2 + 22 H2O

Sr(OH)2 + H2SO4 = SrSO4 + H2O =>
Sr(OH)2 + H2SO4 = SrSO4 + 2 H2O

Al + ZnBr2 = AlBr3 + Zn =>
2 Al + 3 ZnBr2 = 2 AlBr3 + 3 Zn

C10H22 + O2 = C + H2O =>
2 C10H22 + 11 O2 = 20 C + 22 H2O

Ca(s) + HCl(aq) = H2(g) + CaCl2(aq) =>
Ca(s) + 2 HCl(aq) = H2(g) + CaCl2(aq)

Mg + N2 = Mg3N2 =>
3 Mg + N2 = Mg3N2

Ca(s) + HCl(aq) = H2(g) + CaCl2(aq) =>
Ca(s) + 2 HCl(aq) = H2(g) + CaCl2(aq)

NO + O2 + H2O = HNO3 =>
4 NO + 3 O2 + 2 H2O = 4 HNO3

Na2S2O3 + AgBr = NaBr + Na3[Ag(S2O3)2] =>
2 Na2S2O3 + AgBr = NaBr + Na3[Ag(S2O3)2]

Cr2O3 + Cl2 + C = CrCl3 + CO =>
Cr2O3 + 3 Cl2 + 3 C = 2 CrCl3 + 3 CO

CaC2 + H2O = C2H2 + CaO =>
CaC2 + H2O = C2H2 + CaO

HNO2 = HNO3 + NO + H2O =>
3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H2O

(NH4)3PO4 + Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + NH4OH =>
2 (NH4)3PO4 + 3 Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6 NH4OH

K(s) + O2(g) = K2O(s) =>
4 K(s) + O2(g) = 2 K2O(s)

NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O =>
2 NaOH + Cl2 = NaCl + NaClO + H2O

HNO2 = HNO3 + NO + H2O =>
3 HNO2 = HNO3 + 2 NO + H2O

C2H6 + O2 = CO2 + H2O =>
2 C2H6 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

H2SO4 + NaOH = Na2SO4 + H2O =>
H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 12/30/18
Equations balanced on 12/07/18
Equations balanced on 01/06/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi