WebQC.Org logo

Chemical Equations Balanced on 08/20/19

 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Balance equation of any chemical reaction online for free
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
B2O3 + Mg = B + MgO =>
B2O3 + 3 Mg = 2 B + 3 MgO

H2SO4 + HI = SO2 + I2 + H2O =>
H2SO4 + 2 HI = SO2 + I2 + 2 H2O

Hg + O2 = HgO =>
2 Hg + O2 = 2 HgO

PbO + H2O = Pb(OH)2 =>
PbO + H2O = Pb(OH)2

SnCl2 + HgCl2 = SnCl4 + HgCl =>
SnCl2 + 2 HgCl2 = SnCl4 + 2 HgCl

H2O + O = H2O2 =>
H2O + O = H2O2

SO2 + NaOH = Na2SO3 + H2O =>
SO2 + 2 NaOH = Na2SO3 + H2O

NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + NaCl =>
2 NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2 NaCl

HCl + SnCl2 + O3 = SnCl4 + H2O =>
6 HCl + 3 SnCl2 + O3 = 3 SnCl4 + 3 H2O

HClO3 + KOH = KClO3 + H2O =>
HClO3 + KOH = KClO3 + H2O

AL(s) + HCl(ac) = ALCl3(aq) + H2(g) =>
2 AL(s) + 6 HCl(ac) = 2 ALCl3(aq) + 3 H2(g)

H2 + C = CH4 =>
2 H2 + C = CH4

HCl + NaHCO3 = H2O + NaCl + CO2 =>
HCl + NaHCO3 = H2O + NaCl + CO2

NI(CO)4 = NI + CO =>
NI(CO)4 = NI + 4 CO

Zn + HCl = ZnCl2 + H2 =>
Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O =>
C6H12O6 + 6 O2 = 6 CO2 + 6 H2O

NH3 + O2 = NO2 + H2O =>
4 NH3 + 7 O2 = 4 NO2 + 6 H2O

NH3 + O2 = NO + H20 =>
20 NH3 + 10 O2 = 20 NO + 3 H20

Na + H2O = NaOH + H2 =>
2 Na + 2 H2O = 2 NaOH + H2

NH4NO3 + NaOH = NaNO3 + NH3 + H2O =>
NH4NO3 + NaOH = NaNO3 + NH3 + H2O

Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO2 =>
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2O + 2 NO2

UO2 + HF = UF4 + H2O =>
UO2 + 4 HF = UF4 + 2 H2O

Ca(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O =>
Ca(OH)2 + 2 HNO3 = Ca(NO3)2 + 2 H2O

NH3 + O2 = NO + H2O =>
4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O

CH3COOH(aq) + NH4OH(aq) = CH3COONH4 + H2O =>
CH3COOH(aq) + NH4OH(aq) = CH3COONH4 + H2O

Fe(OH)3 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + H2O =>
2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 6 H2O

CH3CH2 + O2 = CO2 + H2O =>
4 CH3CH2 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H2O

BaO4 + HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O + O2 =>
2 BaO4 + 4 HNO3 = 2 Ba(NO3)2 + 2 H2O + 3 O2

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 + S8 + H2O =>
8 CuS + 32 HNO3 = 8 Cu(NO3)2 + 16 NO2 + S8 + 16 H2O

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + S2 + NO + H2O =>
6 CuS + 16 HNO3 = 6 Cu(NO3)2 + 3 S2 + 4 NO + 8 H2O

C3H5(NO3)3 = CO2 + H2O + N2 + O2 =>
4 C3H5(NO3)3 = 12 CO2 + 10 H2O + 6 N2 + O2

Na + O2 = Na2O =>
4 Na + O2 = 2 Na2O

CO2 = C + O2 =>
CO2 = C + O2

CaC2 + H2O = C2H2 + CaO =>
CaC2 + H2O = C2H2 + CaO

CuFeS2(s) + O2(g) = Cu(s) + FeO(s) + SO2(g) =>
2 CuFeS2(s) + 5 O2(g) = 2 Cu(s) + 2 FeO(s) + 4 SO2(g)

CuS + HNO3 = Cu(NO3)2 + S2 + NO + H2O =>
6 CuS + 16 HNO3 = 6 Cu(NO3)2 + 3 S2 + 4 NO + 8 H2O

BaO4 + HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O2 + O2 =>
BaO4 + 2 HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O2 + O2

Al + H2SO4 = Al2(SO4)3 + H2 =>
2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

CH3CH3 + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3CH3 + 7 O2 = 4 CO2 + 6 H2O

BCl3 + P4 + H2 = BP + HCl =>
4 BCl3 + P4 + 6 H2 = 4 BP + 12 HCl

As + HNO3 + H2O = H3AsO4 + NO =>
3 As + 5 HNO3 + 2 H2O = 3 H3AsO4 + 5 NO

PH3 + I2 + H2O = H3PO2 + HI =>
PH3 + 2 I2 + 2 H2O = H3PO2 + 4 HI

H2O + Al2O3 = Al(OH)3 =>
3 H2O + Al2O3 = 2 Al(OH)3

FeSO4 + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + PbSO4 =>
FeSO4 + Pb(NO3)2 = Fe(NO3)2 + PbSO4

SnCl2 + HNO3 + HCl = SnCl4 + N2O + H2O =>
4 SnCl2 + 2 HNO3 + 8 HCl = 4 SnCl4 + N2O + 5 H2O

Cl2 + O2 = Cl2O5 =>
2 Cl2 + 5 O2 = 2 Cl2O5

N2 + H2 = NH3 =>
N2 + 3 H2 = 2 NH3

Cu + H2SO4 = CuSO4 + SO2 + H2O =>
Cu + 2 H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2 H2O

NH3 = N2 + H2 =>
2 NH3 = N2 + 3 H2

CH3OH + O2 = CO2 + H2O =>
2 CH3OH + 3 O2 = 2 CO2 + 4 H2O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204
Balance equation of any chemical reaction online for free
 Equations balanced on the previous day Equations balanced on the next day
Equations balanced on 08/13/19
Equations balanced on 07/21/19
Equations balanced on 08/20/18
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na Regulamin i Politykę Prywatności.
© 2020 webqc.org Wszelkie prawa zastrzeżone

Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi