Printed from https://www.webqc.org

c2h - Tablice symetrii grup punktowych

C2h grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 4
Podgrupy C2h grupy punktowej: Cs, Ci, C2

Tabela charakterów dla grupy punktowej C2h

EC2 (z)iσhlinear,
rotations
quadratic
Ag1111Rzx2, y2, z2, xy
Bg1-11-1Rx, Ryxz, yz
Au11-1-1z
Bu1-1-11x, y

Tabela mnożenia grupy punktowej C2h

 AgBgAuBu
AgAgBgAuBu
BgBgAgBuAu
AuAuBuAgBg
BuBuAuBgAg

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?