Printed from https://www.webqc.org

d4d - Tablice symetrii grup punktowych

D4d grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 7(10)
Podgrupy D4d grupy punktowej: Cs, C2, C4, D2, D4, C2v, C4v, S8

Tabela charakterów dla grupy punktowej D4d

E2S82C42(S8)3C24C'2dlinear,
rotations
quadratic
A11111111x2+y2, z2
A211111-1-1Rz
B11-11-111-1
B21-11-11-11z
E12(2)1/20-(2)1/2-200(x, y)
E220-20200(x2-y2, xy)
E32-(2)1/20(2)1/2-200(Rx, Ry)(xz, yz)

Tabela mnożenia grupy punktowej D4d

 A1A2B1B2E1E2E3
A1A1A2B1B2E1E2E3
A2A2A1B2B1E1E2E3
B1B1B2A1A2E3E2E1
B2B2B1A2A1E3E2E1
E1E1E1E3E3A1+A2+E2E1+E3B1+B2+E2
E2E2E2E2E2E1+E3A1+A2+B1+B2E1+E3
E3E3E3E1E1B1+B2+E2E1+E3A1+A2+E2

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?