Printed from https://www.webqc.org

c2v - Tablice symetrii grup punktowych

C2v grupa punktowa

Abelowa, nieredukowalne reprezentacje 4
Podgrupy C2v grupy punktowej: Cs, C2

Tabela charakterów dla grupy punktowej C2v

EC2 (z)σv(xz)σv(yz)linear,
rotations
quadratic
A11111zx2, y2, z2
A211-1-1Rzxy
B11-11-1x, Ryxz
B21-1-11y, Rxyz

Tabela mnożenia grupy punktowej C2v

 A1A2B1B2
A1A1A2B1B2
A2A2A1B2B1
B1B1B2A1A2
B2B2B1A2A1

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?