Printed from https://www.webqc.org

d4 - Point Group Symmetry Character Tables

D4 grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 5(6)
Podgrupy D4 grupy punktowej: C2, C4, D2

Tabela charakterów dla grupy punktowej D4

E2C4 (z)C2 (z)2C'22C''2linear functions,
rotations
quadratic
functions
A111111x2+y2, z2
A2111-1-1z, Rz
B11-111-1x2-y2
B21-11-11xy
E20-200(x, y) (Rx, Ry)(xz, yz)

Tabela mnożenia grupy punktowej D4

 A1A2B1B2E
A1A1A2B1B2E
A2A2A1B2B1E
B1B1B2A1A2E
B2B2B1A2A1E
EEEEEA1+A2+B1+B2

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Jednostki Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Miej swój wkład Skontaktuj się z nami
Jak cytować?