WebQC.Org logo

d2d - Tablice symetrii grup punktowych


Nieosiowy
C1
Cs
Ci
Cn
C2
C3
C4
C5
C6
Cnv
C2v
C3v
C4v
C5v
C6v
Cnh
C2h
C3h
C4h
C5h
C6h
Dn
D2
D3
D4
D5
D6
Dnh
D2h
D3h
D4h
D5h
D6h
Dnd
D2d
D3d
D4d
D5d
D6d
Sn
S4
S6
S8
S10
Wyższy
Td
Oh
Ih
Liniowy
C∞v
D∞h

D2d grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 5(6)
Podgrupy D2d grupy punktowej: Cs, C2, D2, C2v, S4

Tabela charakterów dla grupy punktowej D2d
E 2S4 C2 (z) 2C'2 d linear,
rotations
quadratic
A1 1 1 1 1 1 x2+y2, z2
A2 1 1 1 -1 -1 Rz
B1 1 -1 1 1 -1 x2-y2
B2 1 -1 1 -1 1 z xy
E 2 0 -2 0 0 (x, y) (Rx, Ry) (xz, yz)

Tabela mnożenia grupy punktowej D2d
 A1A2B1B2E
A1A1A2B1B2E
A2A2A1B2B1E
B1B1B2A1A2E
B2B2B1A2A1E
EEEEEA1+A2+B1+B2

Drukowalna grupa punktowa D2d
Drukowalna tabela charakterów dla grupy punktowej D2d
Drukowalna tabela mnożenia grupy punktowej D2d
Wybierz język

Jak cytować?WebQC.Org
edukacja przez internet
bezpłatna pomoc w pracy domowej
problemy chemiczne
pytania i odpowiedzi