Printed from https://www.webqc.org

d6 - Tablice symetrii grup punktowych

D6 grupa punktowa

nieabelowe, nieredukowalne reprezentacje 6(8)
Podgrupy D6 grupy punktowej: C2, C3, C6, D2, D3

Tabela charakterów dla grupy punktowej D6

E2C6 (z)2C3 (z)C2 (z)3C'23C''2linear,
rotations
quadratic
A1111111x2+y2, z2
A21111-1-1z, Rz
B11-11-11-1
B21-11-1-11
E121-1-200(x, y) (Rx, Ry)(xz, yz)
E22-1-1200(x2-y2, xy)

Tabela mnożenia grupy punktowej D6

 A1A2B1B2E1E2
A1A1A2B1B2E1E2
A2A2A1B2B1E1E2
B1B1B2A1A2E2E1
B2B2B1A2A1E2E1
E1E1E1E2E2A1+A2+E2B1+B2+E1
E2E2E2E1E1B1+B2+E1A1+A2+E2

C1 Cs Ci
C2 C3 C4 C5 C6
C2v C3v C4v C5v C6v
C2h C3h C4h C5h C6h
D2 D3 D4 D5 D6
D2h D3h D4h D5h D6h
D2d D3d D4d D5d D6d
S4 S6 S8 S10
Td Oh Ih
C∞v D∞h

Wyraź opinię o działaniu naszej aplikacji.
Menu Zbilansuj Masa molowa Prawa gazowe Units Narzędzia chemiczne Układ okresowy Forum chemiczne Symetria Stałe Contribute Skontaktuj się z nami
Jak cytować?